Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HISTÒRIA LOCAL: CRONOLOGIA DELS CEMENTERIS DE GATA, des de la Necròpolis Morisca al segon municipal dels Ecles

HISTÒRIA LOCAL: CRONOLOGIA DELS CEMENTERIS DE GATA, des de la Necròpolis Morisca al segon municipal dels Ecles
Diumenge és el dia de Tots Sants. Dilluns 2, el dia dels fidels difunts. Els gaters i gateres anirem, com és costum als cementeris, a recordar als nostres avantpassats, els nostres familiars.  El veïns de Gata acudirem al cementeri al llarg de tota la setmana a posar-li les flors més fresques i vistoses als nostres éssers volguts que ja han traspassat aquest món.  Al llarg dels cinc anys i mig del blog quan ha arribat l’hora hem recordat la història dels nostres cementeris. Baix us pose els enllaços per si voleu tornar a llegir els articles de 2010 a 2014.

Ara vos deixaré resumint aquells articles, una cronologia dels cementeris de Gata, per a que recordem les dates més importants i significatives:

- Segles XI al XVI, època del baix medieval: A Gata  hi havia el què es deia una "maqbara". Així s´anomenaven els cementeris i necròpolis musulmanes. ( 1 ) ( 2 )
- Capbreu de 1635: Parla de "Lo fossar de l´església".
- 1849: Madoz diu que "el cementerio consistía en una sepultura contigua a la iglesia, pero colocada en la parte de fuera del pueblo, a la que se entraba por una puerta que había al lado del presbiterio".
- 1886: es construeix i inaugura el nou cementeri parroquial. Regentava la parròquia Don Juan Martínez Blasco. El primer ninxol va estar ocupat pel cadàver de Teresa Signes Signes, que va morir el 5-8-1885, sent inhumada al dia següent.
- 1895: Visita Pastoral dies 2 i 3 de juny, Rdmo. Sr. Don Ciriaco María Sancha Hervás, cardenal arquebisbe de la diócesis. El rector era En Juan Martínez. L´acta de la visita diu del cementeri que es conserva en molt bon estat i té distribució departamental per a pàrvuls i adultes. Hi ha començat un pantió especial per a rectors.
- 1907: es cobren 419 pessetes “por los nichos construidos”.
- 1919: el Ple municipal acordà invitar al rector “párroco” per a tractar de l´eixample del cementeri parroquial,
- 1927: El nou cementeri, ara municipal, comença els seus tràmits en 1927. En la sessió del 14 d´agost d´eixe any s´aprova en el Pla d´obres vitals per al municipi, l´adquisició del solar i el manteniment del cementeri públic municipal,
- 1928: està ja projectada la construcció del cementeri municipal en el paratge Ecles. Eixe mateix any: Document de les finques de l´església, 9 de juny. El fa D. Joaquín Alfonso Bosch. Diu del cementeri que està en actual servici.
- 1929, 5 de maig: s´acorda l´avanç o prèstec a l´Ajuntament de 20.000 pessetes per a les obres de construcció del cementeri públic municipa
- 1931: es fa un pregó al veinat per a que tots els que desitgen realitzar obres de nivellació o explanació del pis del nou cementeri en construcció ho facen
Ja ultimant-se les obres, el 9 de juliol de 1931 s´acorda l´adquisició de pedres tosques de Xàbia per al nou cementeri municipal.
- 1932, 25 d´abril, any de República: s´acorda realitzar un pregó públic invitant al veinat per a que informe el que estime més pertinent, amb respecte al avantprojecte de Reglament i Ordenament Municipal del Servici de Cementeris. En la sessió del 25 de juny d´eixe any (1932) s´acorda la claussura del cementeri antic i la simultània inauguració del nou cementeri, recentment construït. El primer nitxol fou ocupat l´1 d´agost de 1932. En la sessió del 3 de juliol, s´acordà dirigir un atent ofici al  rector, comunicant-li la claussura del cementeri antic, per a que a partir d´eixe dia, s´abstinga d´ordenar ni disposar cap inhumació en el referit cementeri.
- 1933, 23 d’octubre: La sessió plenària acorda que “en atención a razones de higiene y sanidad y a la costumbre tradicional de visitar los nichos y sepulturas de sus respectivos familiares en la próxima festividad de Todos los santos, se acuerda autorizar al sepulturero para que proceda a la limpieza del antiguo cementerio”.
- 1945: Inventari general dels béns immobles, mobles i utensilis sagrats de la Parròquia de Gata de Gorgos, Arxiprestat de Dénia, es diu al respecte del cementeri parroquial: "2.- Un cementerio católico inservible, actualmente clausurado situado en las últimas estribaciones del Sur del collado llamado “Tosalet"...
- 1982: Segon cementeri municipal, adosat al primer.
- 1984: es construixen 90 nitxols més al segon cementeri.
- 2010: Nova ampliació moderna del segon cementeri. L´obra suposa l´ampliació i reforma de les actuals instal·lacions. Nous nitxols prefabricats (180); nous columbaris -nitxols per posar les cendres de la incineració- (200); arreglar tota la vorera dels dos cementeris, aquestes i altres tasques seran les que s´enllestiran a les obres. El dia de Sant Miquel, 29 de setembre, es va resoldre l’adjudicació provisional sent ja definitiva el 29 d´octubre, fa tan sols dos dies, a favor de l´empresa ECISA, Compañía General de Construcciones, S.A..

( 1 ) Este hallazgo se produzco en 1968 cuando realizando las obras de la canalización de las aguas públicas en la misma calle, La Bassa, salieron a la luz varias tumbas con esqueletos
1980: Una vegada cedit el solar de l´Arquebisbat al poble, per haver passat quasi cent anys, es destina sent alcalde Eduard Adolf Mulet Salvá a parc infantil, la qual cosa no va obtindre cap resultat. Va ser tema tabú el lloc i allí es va perdre tot el material i cap xiquet va fer ús de les instal·lacions.
- ( 2 ) Del 7 d´octubre a novembre de 1993: es produeix el descobriment d´esquelets complets d´una gran necròpolis islàmica. En total són 26 soterraments els descoberts.
Si voleu llegir al complet aquestes dades podeu anar a:
HISTÒRIA LOCAL: els nostres cementeris ( I )
HISTÒRIA LOCAL: els nostres cementeris ( II )
HISTÒRIA LOCAL: els nostres cementeris ( III )
HISTÒRIA LOCAL: els nostres cementeris ( IV )
HISTÒRIA LOCAL: els nostres cementeris ( V )
HISTÒRIA LOCAL: els nostres cementeris ( VI )
HISTÒRIA LOCAL: els nostres cementeris ( i VII )
ARRIBA TOTSANTS, DIES DE VISITAR ALS NOSTRES DIFUNTS ( I ). Tocs de missa especials per al difunts.
ARRIBA TOTS SANTS...( II )
HISTÒRIA LOCAL: ANECDOTARI DELS NOSTRES CEMENTERIS ( I )
HISTÒRIA LOCAL: ANECDOTARI...( II )
També potser vos interesse: FESTA TRADICIONAL DE TOTS SANTS I FIDELS DIFUNTS ( II ): CURIOSITATS DE L’ANTIC CEMENTERI PARROQUIAL (1885-1929) publicat el 31 d’octubre de l’any passat.
Sobre l’arti funerari del nostre cementeri, podeu llegir l’article de novembre de l’any passat: TOT SANTS I FIDELS DIFUNTS A GATA: ALGUNES LÀPIDES CURIOSES AL CEMENTERI.
FONTS: Articles del blog CRONISTA DE GATA.

0 comentarios