Capítol II: "Lo fossar de l´església..."

D´aquella necròpolis islàmica que parlava ahir, els gaters "cristians" repobladors van passar a ser soterrats a un altre lloc. "Lo fossar de l´església" podia ser el lloc escollit. Sabem per dades històriques del Capbreu de 1635 que aquest existia. Dos segles més tard encara està al costat de l´església. Madoz ho detalla molt bé en 1849:

"El cementerio consistía en una sepultura contigua a la iglesia, pero colocada en la parte de fuera del pueblo, a la que se entraba por una puerta que había al lado del presbiterio. De desear fuera que la alejasen algo más del casco para que no dañase a la salud".

Trenta-sis anys més tard el rector En Joan Martínez Blasco decidiria fer-ne un cementeri parroquial. D´això ja parlem demà al següent capítol.

FONT:

Extracte d´interés de la veu GATA ( Diccionario geográfico estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Pascual Madoz, Tomo XIV. Madrid, 1849).