Capítol VI.- Arriben les esperades obres de reforma i ampliació de nitxols.

Acaba amb aquest article la sèrie de la Història local dedicada als nostres cementeris.

Dir que l´Ajuntament iniciarà en breu les obres d´acondicionament i intervenció als dos cementeris municipals, incloses dons del Pla Provincial de Cooperació d´Obres i Serveis de competència municipal, per a les anualitats 2010 i 2011.

L´obra suposa l´ampliació i reforma de les actuals instal·lacions. Nous nitxols prefabricats (180); nous columbaris -nitxols per posar les cendres de la incineració- (200); arreglar tota la vorera dels dos cementeris, aquestes i altres tasques seran les que s´enllestiran a les obres.

Per fi el dia de Sant Miquel, 29 de setembre, es va resoldre l’adjudicació provisional sent ja definitiva el 29 d´octubre, fa tan sols dos dies, a favor de l´empresa ECISA, Compañía General de Construcciones, S.A.. El preu posat per l´empresa adjudicatària ha estat de 397.660 euros (IVA inclós). A aquest Pla, Diputació Provincial asumirà el 80% i l´Ajuntament el 20% del cost total.

Ja es pot veure al mateix mur del cementeri més nou la caseta de l´empresa i un gran contenidor, que utilitzaran per a les obres que començaran en breu.

En les pròximes setmanes, seguiré informant de l´evolució de les mateixes, una informació per al veïnat.