20151030093050-cem.jpg
Diumenge és el dia de Tots Sants. Dilluns 2, el dia dels fidels difunts. Els gaters i gateres anirem, com és costum als cementeris, a recordar als nostres avantpassats, els nostres familiars.  El veïns de Gata acudirem al cementeri al llarg de tota la setmana a posar-li les flors més fresques i vistoses als nostres éssers volguts que ja han traspassat aquest món.  Al llarg dels cinc anys i mig del blog quan ha arribat l’hora hem recordat la història dels nostres cementeris. Baix us pose els enllaços per si voleu tornar a llegir els articles de 2010 a 2014.

Ara vos deixaré resumint aquells articles, una cronologia dels cementeris de Gata, per a que recordem les dates més importants i significatives:

- Segles XI al XVI, època del baix medieval: A Gata  hi havia el què es deia una "maqbara". Així s´anomenaven els cementeris i necròpolis musulmanes. ( 1 ) ( 2 )
- Capbreu de 1635: Parla de "Lo fossar de l´església".
- 1849: Madoz diu que "el cementerio consistía en una sepultura contigua a la iglesia, pero colocada en la parte de fuera del pueblo, a la que se entraba por una puerta que había al lado del presbiterio".
- 1886: es construeix i inaugura el nou cementeri parroquial. Regentava la parròquia Don Juan Martínez Blasco. El primer ninxol va estar ocupat pel cadàver de Teresa Signes Signes, que va morir el 5-8-1885, sent inhumada al dia següent.
- 1895: Visita Pastoral dies 2 i 3 de juny, Rdmo. Sr. Don Ciriaco María Sancha Hervás, cardenal arquebisbe de la diócesis. El rector era En Juan Martínez. L´acta de la visita diu del cementeri que es conserva en molt bon estat i té distribució departamental per a pàrvuls i adultes. Hi ha començat un pantió especial per a rectors.
- 1907: es cobren 419 pessetes “por los nichos construidos”.
- 1919: el Ple municipal acordà invitar al rector “párroco” per a tractar de l´eixample del cementeri parroquial,
- 1927: El nou cementeri, ara municipal, comença els seus tràmits en 1927. En la sessió del 14 d´agost d´eixe any s´aprova en el Pla d´obres vitals per al municipi, l´adquisició del solar i el manteniment del cementeri públic municipal,
- 1928: està ja projectada la construcció del cementeri municipal en el paratge Ecles. Eixe mateix any: Document de les finques de l´església, 9 de juny. El fa D. Joaquín Alfonso Bosch. Diu del cementeri que està en actual servici.
- 1929, 5 de maig: s´acorda l´avanç o prèstec a l´Ajuntament de 20.000 pessetes per a les obres de construcció del cementeri públic municipa
- 1931: es fa un pregó al veinat per a que tots els que desitgen realitzar obres de nivellació o explanació del pis del nou cementeri en construcció ho facen
Ja ultimant-se les obres, el 9 de juliol de 1931 s´acorda l´adquisició de pedres tosques de Xàbia per al nou cementeri municipal.
- 1932, 25 d´abril, any de República: s´acorda realitzar un pregó públic invitant al veinat per a que informe el que estime més pertinent, amb respecte al avantprojecte de Reglament i Ordenament Municipal del Servici de Cementeris. En la sessió del 25 de juny d´eixe any (1932) s´acorda la claussura del cementeri antic i la simultània inauguració del nou cementeri, recentment construït. El primer nitxol fou ocupat l´1 d´agost de 1932. En la sessió del 3 de juliol, s´acordà dirigir un atent ofici al  rector, comunicant-li la claussura del cementeri antic, per a que a partir d´eixe dia, s´abstinga d´ordenar ni disposar cap inhumació en el referit cementeri.
- 1933, 23 d’octubre: La sessió plenària acorda que “en atención a razones de higiene y sanidad y a la costumbre tradicional de visitar los nichos y sepulturas de sus respectivos familiares en la próxima festividad de Todos los santos, se acuerda autorizar al sepulturero para que proceda a la limpieza del antiguo cementerio”.
- 1945: Inventari general dels béns immobles, mobles i utensilis sagrats de la Parròquia de Gata de Gorgos, Arxiprestat de Dénia, es diu al respecte del cementeri parroquial: "2.- Un cementerio católico inservible, actualmente clausurado situado en las últimas estribaciones del Sur del collado llamado “Tosalet"...
- 1982: Segon cementeri municipal, adosat al primer.
- 1984: es construixen 90 nitxols més al segon cementeri.
- 2010: Nova ampliació moderna del segon cementeri. L´obra suposa l´ampliació i reforma de les actuals instal·lacions. Nous nitxols prefabricats (180); nous columbaris -nitxols per posar les cendres de la incineració- (200); arreglar tota la vorera dels dos cementeris, aquestes i altres tasques seran les que s´enllestiran a les obres. El dia de Sant Miquel, 29 de setembre, es va resoldre l’adjudicació provisional sent ja definitiva el 29 d´octubre, fa tan sols dos dies, a favor de l´empresa ECISA, Compañía General de Construcciones, S.A..

( 1 ) Este hallazgo se produzco en 1968 cuando realizando las obras de la canalización de las aguas públicas en la misma calle, La Bassa, salieron a la luz varias tumbas con esqueletos
1980: Una vegada cedit el solar de l´Arquebisbat al poble, per haver passat quasi cent anys, es destina sent alcalde Eduard Adolf Mulet Salvá a parc infantil, la qual cosa no va obtindre cap resultat. Va ser tema tabú el lloc i allí es va perdre tot el material i cap xiquet va fer ús de les instal·lacions.
- ( 2 ) Del 7 d´octubre a novembre de 1993: es produeix el descobriment d´esquelets complets d´una gran necròpolis islàmica. En total són 26 soterraments els descoberts.
Si voleu llegir al complet aquestes dades podeu anar a:
Sobre l’arti funerari del nostre cementeri, podeu llegir l’article de novembre de l’any passat: TOT SANTS I FIDELS DIFUNTS A GATA: ALGUNES LÀPIDES CURIOSES AL CEMENTERI.
FONTS: Articles del blog CRONISTA DE GATA.