Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

PUBLICACIONS OFICIALS

HUI DIMECRES 5 DE JULIOL (20 H.), SESSIÓ ORGANITZATIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ DE GATA 2023-2027

HUI DIMECRES 5 DE JULIOL (20 H.), SESSIÓ ORGANITZATIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ DE GATA 2023-2027

A les 20 hores de hui dimecres 5 de juliol començarà a funcionar oficialment la corporació municipal 2023-2027 de l'ajuntament de Gata de Gorgos.

En sessió extraordinària, tindrà aquests punts de l'ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. 1.- Grups Polítics i Portaveus. Per a coneixement del Ple.

2. 2.- Assignació econòmica per a grups polítics

3. 3.- Periodicitat de les sessions de l'Ajuntament Ple. Amb proposta d'aprovació.

4. 4.- Número, atribucions i composició de les comissions informatives. Amb proposta d'aprovació.

5. 5.- Constitució de la Mesa de Contractació. Amb proposta d'aprovació.

6. 6.- Nomenament de representants municipals en òrgans de representació corporativa. Amb proposta d'aprovació.

7. 7.- Determinació de les quantitats a percebre pels corporatius en concepte d'indemnitzacions per assistència a sessions. Amb proposta d'aprovació.

8. 8.- Determinació de membres corporatius que exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva i determinació de les seues retribucions. Amb proposta d’aprovació.

9. 09.- Nomenament de tinents d'alcalde. Per a coneixement del Ple.

10.10.- Nomenament de membres de la Junta de Govern Municipal i delegacions de l'Alcaldia en el referit òrgan municipal. Per a coneixement del Ple.

11.11.- Delegacions genèriques de l'Alcaldia. Per a coneixement del Ple.

A més es tractaran tres expedients per a començar la legislatura:

12.Expedient 464/2012. 2012 Polígon industrial PLANS (gestió indirecta AIU)

13.Expedient 960/2023. CONVENI DE COL·LABORACIÓ GENERALITAT ORGANITZACIÓ CURSOS DE FORMACIÓ DE CONSUMIDORS RECONEGUTS COM A EXPERTS (CRE)

14.Expedient 988/2023. MOCIÓ PEL 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L'ORGULL LGTBI+

FONTS: Publicació oficial Plenari Ajuntament de Gata de Gorgos. 

HUI CELEBRA EL PLE DE GATA L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA LEGISLATURA 2019-2023

HUI CELEBRA EL PLE DE GATA L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA LEGISLATURA 2019-2023

Hui dia 28 de març de 2023 se celebrarà a partir de les 20:00 hores l’últim ple ordinari de la present legislatura 2019-2023. Últim dimarts de mes impar (març) i ja el pròxim que tindria que ser el 30 de maig ja estarà fora d’aquesta legislatura per dos dies i estarà en funcions la corporació municipal.

Es tractaran els següents temes: Increment imports. Subvenció Diputació PLANIFICA (Pla OYS 2020-2023) - BOP 81 de 30 04 2020 - Obres Dr.G.Ferrer / Duq.Almodóvar-Hostal-Tetuan; PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE GATA DE GORGOS; Pla Mesures Antifrau; Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Gata de Gorgos 2023-2027; MOCIÓ PER A DEDICAR L’ANTIC CAMP DE FUTBOL LES SORTS COM A PARC ENRIC VALOR; Dedicació espai a Josefa Pedro Signes; Participació al Fons Valencià per la Solidaritat; MOCIÓ PSOE i COMPROMÍS PER AL RECOLZAMENT DE LA REVERSIÓ DE LA GESTIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA DE LA MARINA ALTA; Moció conjunta, 8 de març; Moció Compromís PER SOL·LICITAR L’APLICACIÓ ESTRICTA DEL LLINDAR MÀXIM DEL 3% SENSE PONDERACIONS DEL SÒL DE MODERADA CAPACITAT AGROLÒGICA EN TOT EL TERME MUNICIPAL i Sol·licitud d’adhesió a la Declaració de Bé d’Interés Cultural per a la manifestació del Septenari dels Dolors a CREVILLENT.

Els precs i preguntes tancaran totes les intervencions dels tretze regidors de la present legislatura.

FONT: Informació Ajuntament, ordre del dia. // Foto Ple arxiu.

GATA, AHIR AL BOP: APROVAT DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST 2022: 5.788.438,88 E. (INGRESSOS); 5.721.243,29 E. (DESPESES). SUPERÀVIT, 67.195,59 E

GATA, AHIR AL BOP: APROVAT DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST 2022: 5.788.438,88 E. (INGRESSOS); 5.721.243,29 E. (DESPESES). SUPERÀVIT, 67.195,59 E

El Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) publicava ahir divendres dia primer d’abril el PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT de l’Ajuntament de Gata, que es xifra per a l’exercici 2022 en 5.788.438,88 d'ingressos i 5.721.243,29 euros en despeses, el que resulta un superàvit de 67.195,59 euros. Cal recordar que el pressupost va ser aprovat per majoria dels grups de Compromís (4) i PSOE (3) i el vot en contra del PP (6).

Al mateix temps, s’ha aprovat la plantilla de personal, que sumen un total de 50 treballadors. El resumen dels mateixos: Funcionaris de carrera, 33; cap funcionari d’empleo eventual, 16 places de personal laboral fixe i 1 plaça de personal de duració determinada.

FONT: Ajuntament de Gata de Gorgos / BOP 1-4-2022.

L'AJUNTAMENT PROPOSARÀ A LA GV QUE EL MISTERI DE REIS DE GATA SIGA DECLARADA FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC

L'AJUNTAMENT PROPOSARÀ A LA GV QUE EL MISTERI DE REIS DE GATA SIGA DECLARADA FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC

Ja és Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana desde 2014. També Festa d’Interés Turístic Provincial des de 2015. Ara, l’Ajuntament acordarà hui proposar a la Generalitat Valenciana que el MISTERI DELS REIS MAGS de Gata alcancen la categoria de FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC.

Per això, l’Ajuntament aportarà tota classe de documentació, vídeos, testimonis i un expedient de tot el que rodeja eixa gran festa gatera de cada 5 de gener. 

Este serà el punt desé del Plenari que se celebrarà hui dimarts 29, últim dimarts de mes impar, a la sala de Sessions de l’Ajuntament de Gata i que es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal.

Junt a aquest punt es tractaran altres (teniu l’orde del dia relacionat) relacionats amb la xarxa d’aigües, del tema hídric, el Pla d’actuació municipal d’Incendis Forestals o la sol·licitud d’adhesió a les ciutats saludables o la moció conjunta dels tres grups sobre el Tren de la costa, entre altres.

FONT: Ajuntament de Gata. Foto Arxiu Misteri Reis Gata, 5-1-2022.

COVID19GATA: COMUNICAT ALCALDIA DE CARA A LES FESTES

COVID19GATA: COMUNICAT ALCALDIA DE CARA A LES FESTES

L’alcalde de Gata, Francesc J. Signes Costa, en nom de tota la Corporació municipal, ha emés un comunicat de cara a aquestes festes de Nadal que arranquem aquesta setmana i seguint de prop la incidència del virus al nostre municipi i a la nostra comarca.

Des de l’Alcaldia es vol recordar que cal seguir amb molta cura i no abaixar la guàrdia. La salut de les persones ha d’estar sempre per davant de qualsevol altra cosa. Per això el comunicat torna a recordar totes les mesures que hi ha en vigor i altres que comencen demà mateix, sobre tot pel que a l’ús de les mascaretes, passaport COVID19 i distància.

FONT: Comunicat, Ajuntament de Gata. 


HUI, ÚLTIM DIMARTS DE MES IMPARELL: PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE GATA

HUI, ÚLTIM DIMARTS DE MES IMPARELL: PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE GATA

El plenari ordinari de hui, dimarts 30 de novembre a les 20 hores, el podreu seguir a través del Canal de Youtube de l'Ajuntament de Gata.
https://www.youtube.com/channel/UC5GqpnhshFjqoc3dFEVcTLg

Hui, últim dia del mes de novembre i també últim dimarts de mes imparell, l’Ajuntament celebrarà sessió plenària a partir de les 20 hores.

A l’orde del dia, cap tema de màxim interés. Ací teniu els punts:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. DESPATX ORDINARI.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats.

3. Dació de compte d’altres assumptes

4. Dació compte sentències tribunals. Si s’escau

5. Dació compte d’assumptes econòmics. Si s’escau

6. Expedient 1365/2021. Aprovació provisional RE0400 - REGLAMENT IMPLANTACIÓ I REGULACIÓ DEL TELETREBALL DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS

7. Expedient 1380/2021. MOCIÓ 25 NOVEMBRE 2021 ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.

També es donarà compte per part dels concejals delegats de les tasques de cada àrea i es tancarà el plenari amb el capítol de Precs i preguntes.

FONTS: Publicació oficial Ajuntament / Foto arxiu.

HUI DIA 28, PLENARI ORDINARI DE SETEMBRE. Elecció de les festes locals

HUI DIA 28, PLENARI ORDINARI DE SETEMBRE. Elecció de les festes locals

Hui és l’últim dimarts de mes impar i per tant plenari ordinari. A les 19 hores, s’avança una hora, a la Casa Consistorial i admetent també connexió a distància dels regidors, es farà la sessió. 

Aquesta vesprada s’avança a les 19 hores la sessió ordinària del plenari de l’Ajuntament de Gata. Es podrà seguir pel Canal Obert de l’Ajuntament de Gata:
La sessió té el següent orde del dia a la part resolutiva:
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. DESPATX ORDINARI.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats.
3. Dació de compte d’altres assumptes.
4. Dació compte sentències tribunals. Si s’escau.
5. Dació compte d’assumptes econòmics. Si s’escau.
6. Expedient 1027/2021. Modificació de Crèdits Extraordinari 18/2021.
7. Expedient 1021/2021. Encomanda a SOLGATA SAU, serveis PaP i HO.RE.CA.
8. Expedient 1002/2021. Moció del PP, FONS NEXT GENERATION.

9. Expedient 429/2012. FESTES LOCALS.
10.Expedient 873/2021. Conveni amb la GVA cessió drets de tanteig i retracte a l’Ajuntament.
11.Expedient 994/2021. MOCIÓ CONJUNTA SOBRE COMUNITATS BLAVES I PROAIXETA.
12.Expedient 666/2021. Compte General 2020.

FONT: Ajuntament Gata.

AQUESTA VESPRADA (27 JULIOL 2021, 20 H.) PLENARI ORDINARI TELEMÀTIC A GATA

AQUESTA VESPRADA (27 JULIOL 2021, 20 H.) PLENARI ORDINARI TELEMÀTIC A GATA

A les 20:00 hores i telemàticament tindrà lloc aquesta vesprada de dimarts 27 de juliol, últim de mes impar, la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

L’orde del dia serà el següent:  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. DESPATX ORDINARI.- 2.1.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats.

3. 2.2.- Dació de compte d’altres assumptes.

4. Dació compte sentències tribunals. Si s’escau.

5. Dació compte d’assumptes econòmics. Si s’escau.

6. Expedient 630/2021. Declaració de Crèdit no Disponible (caserna).

7. Expedient 1601/2014. Esmena Modificació Puntual nº 21 de las NN.SS. de Gata de Gorgos.

8. Expedient 670/2021. Acord d’adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

9. Expedient 745/2021. Aprovació de la modificació constitutiva dels Estatuts del MACMA.

10.Expedient 854/2021. MOCIÓ CONJUNTA PER LA CONDEMNA A LES AGRESSIONS MASCLISTES, LGTBIFÒBIQUES, RACISTES I D’ODI.

11.Expedient 822/2021. MOCIÓ CONJUNTA liquidació deute APROSDECO.

FONT: Punts del dia i foto, Ajuntament de Gata de Gorgos. Plenari ordinari, juliol 2021.

AHIR ES VA APROVAR DEFINITIVAMENT (BOP, 9-4-2021) LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LES FESTES PATRONALS DE GATA

AHIR ES VA APROVAR DEFINITIVAMENT (BOP, 9-4-2021) LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LES FESTES PATRONALS DE GATA

Per la seua importància dins del capítol fester gater, malgrat a no ser temps de festes a causa de la pandèmia COVID19, i pensant en futures festes patronals, us pose l’enllaç a la publicació ja definitiva d’ahir divendres 9 d’abril del Butlletí Oficial de la Província (BOP), una vegada passat el termini d’exposició al públic i no haver-se presentat reclamacions durant aquest temps. Abans s’havia aprovat provisionalment per acord plenari el 26 de gener  de 2021. És la modificació del

REGLAMENT DE LES FESTES PATRONALS DEL SANTÍSSIM CRIST DE GATA DE GORGOS

De forma esquemàtica, aixina és el Reglament, que té 7 capítols i 47 articles i que podeu llegir per complet, per la seua llargària, PUNXANT DALT AL TITULAR.

CAPÍTOL A.- CELEBRACIÓ I ACTES

CAPÍTOL B.- DISPOSICIONS GENERALS DE LA COMISSIÓ DE FESTES

DELS REPRESENTANTS DE LES FESTES

LLIBRE DE FESTES

AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

ACTES PIROTÈCNICS

ELS FESTEJOS TAURINS

EL PROTOCOL EN ELS ACTES RELIGIOSOS

ORDE DE LES DESFILADES CÍVIQUES I PROCESSÓ.

INDUMENTÀRIA EN LA FESTA

CAPÍTOL C.- ALTRES DISPOSICIONS

CAPÍTOL D.- LA VIA PÚBLICA.

CAPÍTOL E.- CONDICIONS D’OBERTURA DE LOCALS DE PENYES EN LES FESTES.

CAPÍTOL F. - COBERTERIA REUTILITZABLE

CAPÍTOL G.- RÈGIM DISCIPLINARI. 

DISPOSICIÓ FINAL: Aquest Reglament entrarà en vigor després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, o siga a partir de hui.

FONT: Ajuntament de Gata, Plenari, BOP Alacant.

GATA, COVID19: PASQUA 2021: un ban d'alcaldia recorda que encara és temps de pandèmia. Alerta!!

GATA, COVID19: PASQUA 2021: un ban d'alcaldia recorda que encara és temps de pandèmia. Alerta!!

Davant les pròximes festes de Pasqua, Diumenge i Dilluns i el pròxim segon diumenge i Sant Vicent, des d’alcaldia s’ha emés un ban per a tot el veïnat de Gata, alertant de les mesures que estan encara vigents pel COVID19 i que cal seguir en la tònica que tenim ara, cap contagi i cap malalt de COVID19 en actiu al nostre poble.

El ban de l’alcalde Josep F. Signes i Costa diu textualment: 

"Estimades gateres i gaters:

Com cada any tenim les festes de Pasqua molt a prop. I per això tota la Corporació vol desitjar-vos unes bones festes. Som conscients que no seran igual, les circumstàncies per les quals estem passant no són les mateixes, ja fa més d’un any, però això no deu llevar-nos l´il·lusió per viure-les. I molt especialment a la gent menuda i no tant que duu molt de temps esperant-les.

Volem tornar a demanar-vos que tingueu molta cura i no abaixeu la guàrdia i recordar-vos les següents mesures que cal complir. La salut de les persones ha d’estar sempre per davant de qualsevol altra cosa:

MESURES COVID-19 Fins al 12 d’abril:

- Hostaleria i restauració: taules de 4 persones, terrasses 100%, interior 30% fins a les 18h.

- Instal·lacions esportives i piscines al 30%.

- Oci educatiu: 10 persones.

- Espai públic: 4 persones i domicilis: unitat de convivència

- Comerç fins les 20 h.

- Perimetració: Limitació d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana.

- Limitacions nocturnes de 22h a 6h.

Si tens símptomes compatibles amb coronavirus has d’aïllar-te i romandre a casa, telefona al 900 300 555 o sol·licita cita amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l’App GVA CORONAVIRUS.

En bé de la convivència, gràcies a totes aquelles persones que col·laboreu!

L’alcalde. Josep F. Signes i Costa"

FONTS: Foto acondicionament estacionament paratge de la Rana i bàndol alcaldia, Ajuntament de Gata.

APROVAT EL PRESSUPOST GENERAL DE GATA, QUE SUPERA ELS 6 MILIONS D'EUROS (entre el municipal i SòlGata)

APROVAT EL PRESSUPOST GENERAL DE GATA, QUE SUPERA ELS 6 MILIONS D'EUROS (entre el municipal i SòlGata)

Gata aprova els pressupostos, entre els que destaca a l’apartat d’inversions la part municipal del Pla Planifica de Diputació, l’obra de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, la substitució de la tanca del Camp de Futbol i obres de manteniment en l’edifici del Centre Social

L’Ajuntament de Gata va aprovar, en la sessió del plenari ordinari d’anit dimarts 30 de març, els pressupostos per a 2021 de 5.282.884,21 euros que junt amb el pressupost de l’empresa municipal Sòlgata de 1,539,431,94 superen els 6 milions d’euros. L’aprovació del pressupost juntament amb la plantilla de personal i relació de llocs de treball  per a 2021 es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (Compromís i PSPV) i els vots en contra del grup municipal del PP.

El regidor d’Hisenda, Antonio J. Signes, va ser l’encarregat d’explicar el document que recull el comptes de la corporació per a 2021 dels quals va remarcar que s’havien incrementat les diferents partides en general. Va destacar la creació de partides específiques per a manteniment d’edificis esportius i educatius, així com l’augment de la  partida per a arrendament de pàrquings públics i la creació d’una partida específica per a la finalització del PGOU. També augmenta la partida destinada al suport del comerç en un any marcat per la pandèmia de la Covid-19

Respecte a les inversions va explicar que s’incrementa el fons de contingència per preveure actuacions d’emergència així com la part destinada a l’adquisició de maquinària. En aquest apartat també s’inclourà la part municipal del Pla Planifica de Diputació, l’obra de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil, la substitució de la tanca del Camp de Futbol i obres de manteniment en l’edifici del Centre Social. A més a més, cada regidor va explicar els projectes previstos per a 2021 

ROMANENT DE TRESORERIA: 574.754 euros

A aquesta quantitat, se li sumarà 574,754 euros procedents del romanent de tresoreria de 2020 que també es va aprovar en el plenari que es destinaria part al pagament de factures i quasi íntegrament a inversions. Entre elles s’inclouen les acordades per tots els grups municipals Reactivem Gata que també es va ratificar en el plenari: 50.000 euros per a ajudes d’emergència per a les persones més necessitades i 50.000 euros per a ajudes a autònoms i empreses locals. A aquestes s’afegirà un projecte pilot per implantar la recollida de fem porta a porta en el barri de l’Arraval, obres en el cementeri, la part municipal de les obres del carrer La Bassa i el modificat de les obres del gimnàs per la modificació del accessos.

Així, es preveu que enguany es destinarà més d’1 milió d’euros a inversions en el municipi.

PLANTILLA DE PERSONAL

Respecte a la plantilla de personal, està previst l’amortització de 3 places corresponents al departament de Serveis Socials, que ha passat a la Massma, i l’augment de la plantilla en 4 persones:  1 agent per a la Policia Local, 1 administratiu i 2 places a mitja jornada de TAG i enginyer. A més a més, segons va explicar l’alcalde Josep F. Signes, es pretén consolidar el personal interí de l’Ajuntament de Gata, especialment la plantilla de la policia local per donar seguretat i estabilitat.

En el plenari també es va aprovar, per unanimitat, derogació de la taxa de llicència d’obertura d’establiments, punt que també s’incloïa en l’acord dels tres partits.

 A més a més, es van presentar diverses mocions conjuntes de tots els grups: el rebuig a la instal·lació del par eòlic al terme de Gata, una moció del dia de la Dona 8M i el suport i inclusió del voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana en el Pla de Vacunació front a la Covid-19.

FONTS: Fotos i informació, Premsa Ajuntament de Gata.

HUI DIA 30, ÚLTIM DIMARTS DE MES IMPAR, PLENARI ORDINARI A GATA. EL PLE ES POSICIONA EN CONTRA DEL PARC EÒLIC AL TERME GATER

HUI DIA 30, ÚLTIM DIMARTS DE MES IMPAR, PLENARI ORDINARI A GATA. EL PLE ES POSICIONA EN CONTRA DEL PARC EÒLIC AL TERME GATER

Hui, penúltim dia del mes de març, i per ser últim dimarts de mes impar, hi haurà sessió plenària a Gata a a partir de les 20 hores. Serà presencial al saló d’actes però també s’admet per la situació del COVID19 telemàticament per part dels regidors/es.

Al plenari es donarà compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2020. Es nomenarà el representant de la Corporació en la Xarxa Esportiva de la Marina Alta de la Mancomunitat de la Marina Alta (MACMA). També es tractarà l’aprovació dels representants davant la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (MASSMA).

Al ple es procedirà a l’aprovació provisional del Pressupost i plantilla i RLT del personal del present exercici 2021 10. En el punt 11 es tractarà l’aprovació provisional de la derogació de la Taxa per prestació del servei de concessió de llicències d’obertura d’establiments.

El plenari aprovarà una moció conjunta dels tres grups, del posicionament contrari a la instal·lació del Parc Eòlic al terme municipal de Gata. Una altra moció conjunta sobre el 8 de març 2021 i una altra sobre el suport i inclusió del voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana en el Pla de vacunació front a la Covid19.

FONT: Ajuntament de Gata, Orde del dia plenari 30-3-2021.

 

GATA: CONVOCATÒRIA PER A LES AJUDES PARÈNTESI (Covid19). El pla destina per al municipi 197.513 euros

GATA: CONVOCATÒRIA PER A LES AJUDES PARÈNTESI (Covid19). El pla destina per al municipi 197.513 euros

L’Ajuntament de Gata ha aprovat les bases de la convocatòria de les ajudes Parèntesi dirigides a persones autònomes i microempreses locals. Les bases de les ajudes es publicaran en la seu electrònica  i es podran sol·licitar telemàticament a través del tràmit habilitat per a la sol·licitud d’Ajudes Parèntesi de la mateixa seu. El període de sol·licitud és de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la seua publicació en el BOP.

El pla destinarà per al municipi 197,513 euros per a autònoms i microempreses  dels sectors més afectats per la crisi de la COVID19. L’Ajuntament aportarà  un 15% del total, el 62,5% l’aportarà la Generalitat Valenciana i es completarà amb el 22’5% amb el qual contribuirà la Diputació Provincial.

El programa consisteix en una ajuda directa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa, que s’incrementarà en 200 euros per treballador.

L’activitat econòmica ha de ser desenvolupada per una persona autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores, que estiguen donats d’alta en el règim de la Seguretat Social i en l’Agència Estatal d’Administració Tributària a data 31 de desembre de 2020.

També han de desenvolupar l’activitat en el municipi i estar donats d’alta en algun dels CNAE establerts en l’Annex I de la convocatòria:  comerç al detall de productes en llocs de venda i en mercats ambulants, hotels i allotjaments turístics, càmpings i aparcaments de caravanes, restaurants i llocs de menjar, provisió de menjars preparats per a esdeveniments, i establiments de begudes.

A més, també contempla altres activitats com les d’exhibició cinematogràfica, agències de viatges, operadors turístics, altres serveis de reserves, organització de convencions i fires, arts escèniques i activitats auxiliars, gestió de sales d’espectacles, gestió d’instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, activitats dels parcs d’atraccions, entre altres activitats recreatives i d’entreteniment. d’espectacles, gestió d’instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, activitats dels parcs d’atraccions, entre altres activitats recreatives i d’entreteniment.

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret. Aquesta compatibilitat estarà condicionada en què l’import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb unes altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

SEGON ACORD REACTIVEM GATA (Signen les tres forces polítiques de Gata)

Els tres grups municipals que formen l’Ajuntament de Gata: PP , Compromís i PSPV han signat el segon acord Reactivem Gata.

Els representants de les tres forces polítiques que formem part de la Corporació Local: María Teresa Signes Caselles. Grup municipal Partit Popular; Josep Francesc Signes Costa, Grup municipal COMPROMÍS i Antonio José Signes Costa, Grup municipal PSPV s’han reunit aquest matí i han signat l’acord que es durà al pròxim Plenari per la seua aprovació definitiva

L’acord inclou els següents punts:

Crear un fons de 300.000€ per a ajudes directes a autònoms i micro -Pimes: Adhesió als plans d’ajudes que impulsen des de les diferents administracions,(Generalitat, Diputació) i les seues diferents línies. Els primers 197.513,00€ és destinarien al Pla Parèntesi d’ajuda a l’hoteleria, activitats turístiques, artístiques i esportives.

Continuar impulsant plans d’ocupació, i participar en els que s’impulsen a nivell autonòmicPer al 2021 es preveu sol·licitar totes aquelles que vagen eixint, com ECOVID, EMPUJU o EMPA01, i si és el cas, aquelles noves convocatòries a què ens puga’m acollir. 

Crear un fons de 50.000€ per ajudes socials: Prestacions econòmiques dirigides a aquelles persones i famílies que els manquen el mitjans econòmics suficients per a fer front a cobrir les despeses derivades de l’atenció de necessitats bàsiques d’alimentació, cures personals essencials, prioritàriament vestit i higiene, allotjament temporal en casos d’urgència social, altres necessitats bàsiques essencials que de forma motivada puguen ser valorades com a imprescindibles pels equips socials de base, amb l’objectiu d’assegurar la integritat física de les persones, la seua estabilitat personal, social i laboral, la prevenció d’un risc greu d’exclusió social, la permanència en el domicili habitual, o qualsevol altra que estiga en consonància amb les característiques i l’objecte d’aquesta prestació.

Continuarem amb la taxa d’ocupació de via publica derogada: Totes les persones que sol·liciten per a terrasses de bars, cafeteries… l’ocupació de via publica no tindran que fer front a cap de taxa.

S’eliminarà la taxa per obertura de nous negocis.

S´ha ajornarà el cobrament de les quotes pendents de les Escoles Municipals. Es practicaran devolucions ingressos indeguts o compensacions de les que no hagen sigut gaudides abans de finalitzar el curs.

Creació d’una partida de 5000€ per ajudes al transport d’estudiants fora de Gata: Té com a objectiu la concessió d’ajudes individualitzades al transport, per a persones que cursen estudis d’ensenyaments reglats Prioritzant aquelles famílies amb ingressos baixos, o que es trobin en situació d’atur o subsidi.

Personal Creama: Es dotarà de més personal per continuar oferint un bon assessorament i suport a afectats i altres agents implicats en la tramitació de totes les prestacions. Impulsaran reunions informatives amb els agents implicats en la tramitació d’ajudes.

Continuar fomentant el Comerç Local des de la Regidoria de Comerç: S’impulsarà campanyes o accions per a incentivar el consum local. Totes elles amb col·laboració amb l’Associació de Comerç i la resta de comerç local.

Cessió d’Espais públics per a la campanya de vacunació: El Pavelló Esportiu quedarà a disposició del Centre Metge en cas de necessitat per a tindre lloc una vacunació massiva. Donada la seua proximitat i fàcil accés. També es posaria al seu abast qualsevol altra petició d’infraestructura on necessitat material que ens aplegarà de la seua part.

Donar les màximes facilitats al contribuent amb el pagament de tributs municipals, ajornant i deixant en suspensió els impostos de: Fem, Guals i IVTM.

FONT: Ajuntament de Gata (premsa).

HUI, A LES 20 HORES, PLENARI TELEMÀTIC A GATA. ES DEBAT EL REGLAMENT DE FESTES

HUI, A LES 20 HORES, PLENARI TELEMÀTIC A GATA. ES DEBAT EL REGLAMENT DE FESTES

Hui, últim dimarts de mes impar, gener, a Gata se celebra la primera sessió ordinària del Plenari municipal de l’any 2021. Es farà de forma telemàtica a causa de la pandèmia que estem vivint, com els últims plenaris. El primer punt important serà l’expedient 1431/2020, que fa referència al Reglament de Festes amb la seua aprovació inicial de modificació.

El plenari també tractarà la proposta de felicitació a dos funcionaris de la Policia Local. Una moció del PP i tres conjuntes completaran l’orde del dia. La moció del Partit Popular és per a participar en l’el·laboració del pressupost municipal. Les tres conjuntes són: perquè el personal docent siga considerat prioritari en la segona fase de vacunació contra la Covid19; pacte d’estat per a la indústria i al congrés dels diputats per a la tramitació urgent de la proposició de llei de la reforma constitucional per a la reintegració efectiva del dret civil valencià i la seua aprovació definitiva en 2021.

Recordar que el ple es podrà seguir per el Canal Obert de l’Ajuntament a Youtube.

FONT: Ajuntament de Gata, punts de la sessió ordinària.

GATA, COVID19: L'ALCALDE DEMANA A LA POBLACIÓ EL CONFINAMENT VOLUNTARI, DAVANT L'ALTA INCIDÈNCIA QUE TENIM

GATA, COVID19: L'ALCALDE DEMANA A LA POBLACIÓ EL CONFINAMENT VOLUNTARI, DAVANT L'ALTA INCIDÈNCIA QUE TENIM

L’alcalde de Gata, Josep Francesc Signes i Costa ha emés un bàndol aquest matí, amb motiu de l’alta incidència de casos pel COVID19 que té la població. Al bàndol demana al veïnat QUE REALITZE UN CONFINAMENT VOLUNTARI, per a poder detindre aquesta pujada tan significativa:

El bàndol diu textualment: "En aquest moment estem en una situació de risc molt alt amb 33 casos actius i amb una alta incidència sent el nostre municipi un dels més alts de la comarca. És per això que preguem que complisquen totes les mesures establides per a superar aquesta situació sanitària adversa i suggerim que la població realitze un confinament voluntari.

Respecte a la setmana passada, aquests són les dades actuals: Els casos positius en els últims 14 dies amb PCR+ han sigut 33. Els casos positius actius que sumem des de l’última actualització són 15. La incidència acumulada és de 545 casos per cada 100.000 habitants.

Preguem un esforç màxim de responsabilitat individual en el compliment de les normes establides per a protegir familiars i amics. La situació és preocupant i dependrà de tots nosaltres fer-li front.

Mesures addicionals adoptades per l’Ajuntament de Gata de Gorgos fins el 31 de gener: Tancament de parcs infantils. Tancament de totes les instal·lacions esportives. Reforç en la neteja de carrers i mobiliari urbà. Les classes de totes les escoles municipals es realitzaran on line fins a un altre avís. Se suspenen tots els esdeveniments públics del mes de gener Totes les cites presencials a l´Ajuntament, queden suspeses fins a un altre avís. Repartiment de mascaretes a tots els comerços. La salut de les persones ha d’estar sempre per davant de qualsevol altra cosa.

L’alcalde. Josep F. Signes i Costa"

FONTS: Bàndol Alcaldia, Ajuntament de Gata. // Cartell indicatiu COVI19 a Gata. 

AQUESTA VESPRADA (20 H.) SE CELEBRA L'ÚLTIM PLENARI DE L'ANY TELEMÀTICAMENT. La Corporació nomenarà Fill Adoptiu de Gata al missioner Vicente Berenguer. La banda tindrà el nom d'un carrer

AQUESTA VESPRADA (20 H.) SE CELEBRA L'ÚLTIM PLENARI DE L'ANY TELEMÀTICAMENT. La Corporació nomenarà Fill Adoptiu de Gata al missioner Vicente Berenguer. La banda tindrà el nom d'un carrer

Hui dimarts 24 de novembre, se celebrarà l’última sessió ordinària del pleno de l’Ajuntament de Gata de 2020, un any atípic pel COVID19 i que es reflexa també en la manera de fer la sessió, ja que serà a través de mitjans telemàtics. Es podrà serguir a través del canal de youtube municipal en el següent enllaç: https://www.youtube.com/channel/UC5GqpnhshFjqoc3dFEVcTLg.

A l’orde del dia destaquen dos assumptes de temàtica social i urbana: per una banda l’aprovació definitiva del Nomenament de Fill Adoptiu de Gata al missioner ja jubilat D. Vicente Berenguer Llopis, i per altra el canvi de nom d’una via pública, en concret del carrer Aromes que passarà a dir-se Carrer de la Unió Musical de Gata.

El ple, a més de les dacions de comptes habituals, es completa amb l’aprovació del Compte General 2019 i dos mocions del Partit Popular. Una d’ajuda a les persones, famílies i comerços i PIMES de Gata de Gorgos per la situació de paralització de l’activitat que patixen a causa del COVID19 i altra per a fomentar un pacte per la mibilitat del poble.

FONT: Informació Ajuntament de Gata, orde del dia sessió plenària.   

GATA TÉ NOU JUTGE DE PAU, JUAN GARCÍA BORRELL

GATA TÉ NOU JUTGE DE PAU, JUAN GARCÍA BORRELL

El passat dia 30 d’octubre es publicava al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’edicte de la Sala de Govern del TSJ, en el qual es nomenava com a JUTGE DE PAU TITULAR DE GATA DE GORGOS a JUAN GARCÍA BORRELL. 

Al mateix temps, també es publicava el nomenament de Jutgessa de Pau sustituta, que recau en MARÍA VICENTA MONCHO MULET. Moncho era la jutgessa titular des de 2016. Cada quatre anys, el plenari eleva al TSJ els candidats al càrrec. García tindrà el càrrec vigent fins 2024.

FONTS: BOP 30-10-2020 i Foto arxiu SòlGata (detall).

COVID-19, G.V.: TOQUE DE QUEDA, DES DE LA 1 D'AQUESTA NIT (De 00,00 a 06,00 hores totes les nits fins el 9 de desembre)

COVID-19, G.V.: TOQUE DE QUEDA, DES DE LA 1 D'AQUESTA NIT (De 00,00 a 06,00 hores totes les nits fins el 9 de desembre)

Estava cantat. I més, tal com anaven les reunions socials i els coneguts per "botellons". La Generalitat Valenciana ja ho aplicarà aquesta nit mateix. A la 1 de la matinada. La nova resolució autonòmica entra en vigor ja i s’allargarà fins al dia 9 de desembre amb les següents cinc MESURES, a tindre en compte, perquè per segona vegada caldrà doblegar la curva de contagis:

Entrada en vigor a les 01:00 del 25 octubre de 2020

PRIMERA:
Es restringeix la mobilitat nocturna a tota la Comunitat Valenciana entre les 12 de la nit i les sis de la matinada. En eixa franja horària, només podran transitar pel carrer aquelles persones que vagen a treballar, que tornen a casa del treball, o que es desplacen per una causa de força major, com una urgència mèdica o l’atenció d’una persona depenent.
SEGONA:
Es limita a 6 persones el número màxim de membres en una reunió de caràcter familiar o social en espais públics, i també en espais privats entre persones no convivents.
TERCERA:
Els jardins i zones d’esplai a l’aire lliure només podran estar oberts fins les 10 de la nit.
QUARTA: En establiments d’hosteleria i restauració: El consum serà sempre en taula, mai en barra. Les taules seran d’un màxim de 6 persones. ELs establiment tancaran a la mitjanit.
CINQUENA:
Queda prohibida la venda d’alcohol entre les 10 de la nit i les 8 del matí, excepte en hosteleria i restauració.
FONT: Informació oficial, GV.

EL BOP PUBLICA EL CANVI DE NOM. EL CARRER AROMES DE GATA PASSARÀ A DIR-SE CARRER DE LA UNIÓ MUSICAL DE GATA: 150 anys de la banda i ací està la seu, el Casal de la Música

EL BOP PUBLICA EL CANVI DE NOM. EL CARRER AROMES DE GATA PASSARÀ A DIR-SE CARRER DE LA UNIÓ MUSICAL DE GATA: 150 anys de la banda i ací està la seu, el Casal de la Música

El Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) publica hui dijous 20 d’agost, l’acord pres per l’Ajuntament en Ple el passat 28 de juliol, sobre el canvi del nom de carrer. El carrer AROMES passarà a dir-se CARRER DE LA UNIÓ MUSICAL DE GATA.

Textualment, aquest és l’acord: "A la vista de la iniciativa presentada per l’Associació UNIÓ MUSICAL DE GATA, Vist que pels motius històrics i la rellevància de la Banda, aquest municipi es planteja aprovar el canvi de denominació del Carrer Aromes per Carrer de la Unió Musical de Gata".

Ara es notificarà el canvi de denominació als interessats perquè en el termini de 10 dies hàbils, presenten les al·legacions i els suggeriments que consideren necessàries i s’obri un període d’informació pública per termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el BOP. Finalment, s’elevarà aquest acord a definitiu si no es presenten al·legacions en el tràmit d’audiència i informació públiques, i en tal cas, es notificarà a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats, empreses i Organismes que presten en el Municipi serveis destinats a la col·lectivitat [INE, servei postal, companyia elèctrica, etc.].

La Unió Musical de Gata de Gorgos ha proposat el canvi just aquest any quan es complix el 150 aniversari de la banda, 1870-2020. Una de les actuacions previstes era aquesta així com altres com el concurs de pasdobles, ja fallat i que els dos guanyadors van ser presentats el dia de la revetla 5 d’agost i altres, com concerts i activitats que no s’han pogut fer fins ara a causa de la COVID-19.

També es va creure que degut a que la seu del Casal de la Música, del que és propietària la Unió Musical, està al carrer en qüestió se li nomenara aixina. 

EL PLE TRACTA HUI EL CANVI DE NOM DEL CARRER AROMES PER CARRER DE LA UNIÓ MUSICAL DE GATA

EL PLE TRACTA HUI EL CANVI DE NOM DEL CARRER AROMES PER CARRER DE LA UNIÓ MUSICAL DE GATA

Hui dimarts 28 se celebra la sessió plenària de l’Ajuntament de Gata. No hi ha festes, el ple es fa quan toca. No s’avança. En condicions normals, s’hauria fet la setmana passada.

Entre tots els punts de l’orde del dia, cal fixar-se en el punt 8é: Aprovació inicial canvi nom carrer Aromes a Carrer de la Unió Musical de Gata. Es fa aquesta sol·licitud, per part de la Unió Musical de Gata al complir-se enguany el 150 aniversari de la banda. És una manera de recordar-ho contant en que allí es troba el Casal de la Música, seu de la banda. Altra manera és el concurs de pas-dobles convocat i ja fallat o altres actuacions que han tingut que ajornar-se degut a la COVID-19.

Altre punt interessant i que, per fi, es posa seriosament damunt la taula al plenari é el nové i últim: Moció Compromís i PSPV: Que la Diputació es comprometa a fer millores a la carretera CV-748 de Gata a Llíber, una carretera que toca ja ser millorada i sempre espera que li toque. 

Altres punts del plenari seran: Aprovació de l’acta de la sessió anterior, Dació de compte de decrets d’Alcaldia i regidories delegades i d’altres assumptres, Dació de compte de sentències tribunals i Dació compte d’assumptes econòmics, si s’escau.

El punt 5é tractarà l’Expedient 561/2020: SOLICITUD MUNICIPAL DE INCLUSIÓN EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL DURANTE EL CUATRIENIO 2020-2023; el punt 6é Expedient 611/2020: Recuperació bé titularitat municipal PATI EN FORMA DE CORREDOR ADJACENT A L’AJUNTAMENT i el punt 7é serà l’Expedient 719/2020. Renovació CONVENI TOURIST INFO GATA DE GORGOS 2020 8. 

FONT: Ajuntament de Gata.