Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA EL CANVI DE NOM. EL CARRER AROMES DE GATA PASSARÀ A DIR-SE CARRER DE LA UNIÓ MUSICAL DE GATA: 150 anys de la banda i ací està la seu, el Casal de la Música

EL BOP PUBLICA EL CANVI DE NOM. EL CARRER AROMES DE GATA PASSARÀ A DIR-SE CARRER DE LA UNIÓ MUSICAL DE GATA: 150 anys de la banda i ací està la seu, el Casal de la Música

El Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) publica hui dijous 20 d’agost, l’acord pres per l’Ajuntament en Ple el passat 28 de juliol, sobre el canvi del nom de carrer. El carrer AROMES passarà a dir-se CARRER DE LA UNIÓ MUSICAL DE GATA.

Textualment, aquest és l’acord: "A la vista de la iniciativa presentada per l’Associació UNIÓ MUSICAL DE GATA, Vist que pels motius històrics i la rellevància de la Banda, aquest municipi es planteja aprovar el canvi de denominació del Carrer Aromes per Carrer de la Unió Musical de Gata".

Ara es notificarà el canvi de denominació als interessats perquè en el termini de 10 dies hàbils, presenten les al·legacions i els suggeriments que consideren necessàries i s’obri un període d’informació pública per termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el BOP. Finalment, s’elevarà aquest acord a definitiu si no es presenten al·legacions en el tràmit d’audiència i informació públiques, i en tal cas, es notificarà a les Administracions Públiques interessades i a les Entitats, empreses i Organismes que presten en el Municipi serveis destinats a la col·lectivitat [INE, servei postal, companyia elèctrica, etc.].

La Unió Musical de Gata de Gorgos ha proposat el canvi just aquest any quan es complix el 150 aniversari de la banda, 1870-2020. Una de les actuacions previstes era aquesta així com altres com el concurs de pasdobles, ja fallat i que els dos guanyadors van ser presentats el dia de la revetla 5 d’agost i altres, com concerts i activitats que no s’han pogut fer fins ara a causa de la COVID-19.

També es va creure que degut a que la seu del Casal de la Música, del que és propietària la Unió Musical, està al carrer en qüestió se li nomenara aixina. 

0 comentarios