Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIMARTS 30, PLE ORDINARI a Gata.

Demà dia 30, últim dimarts de mes impar, hi haurà sessió ordinària del Plenari de la Corporació, que es celebrarà a les 20 hores al saló de plens de la Casa Consistorial.

Aquest serà l’orde del dia:

1.- DESPATX ORDINARI

1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors.

1.2.- Dació de compte de decrets de l’Alcaldia.

1.3.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes econòmics.

1.4.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes judicials.

1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- NOVES TECNOLOGIES

2.1.- Creació fitxer “Videovigilància”, protecció de dades de caràcter personal. Amb proposta d’aprovació.

2.2.- Document de seguretat per a fitxers automatitzats de dades de caràcter personal. Amb proposta d’aprovació.

3.- BENESTAR SOCIAL

3.1.-  Reglament regulador del servei de préstec d’ajudes i suport tècnic a persones dependents. Amb proposta d’aprovació inicial.

4.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

1 comentario

JJ -

Ens publicarás un resum del ple?
(Demà és dia 30)