Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DOS PLENS A L'AJUNTAMENT DE GATA: EXTRAORDINARI A LES 12 (tema festes) I ORDINARI DE JULIOL (20 hores)

DEMÀ DOS PLENS A L'AJUNTAMENT DE GATA: EXTRAORDINARI A LES 12 (tema festes) I ORDINARI DE JULIOL (20 hores)

Demà dimarts és dia de plenaris a l’Ajuntament de Gata de Gorgos. Hi haurà dos sessions: extraordinària a les 12 hores, i ordinària a les 20 hores. Saló de plens de la Casa Consistorial.

La extraordinària de migdia té per motiu: "A petició d’una quarta part dels regidors", en aquest cas els regidors del Partit Popular que són cinc. Automàticament convocada pel transcurs del termini assenyalat per article 75.25 de la Llei 7/85 de 2 d’abril.

Sols hi ha un tema a debatre, la moció sobre "Festes més igualitàries".

Per la vesprada, a les 20 hores, se celebrarà el plenari ordinari que correspon al mes impar, juliol, i que té l’excepció de la setmana de festes cada any, que avança una setmana el ple.

Els següents punts del dia tindrà el plenari ordinari:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 2. DESPATX ORDINARI.- 2.1.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats. 2.2.- Dació de compte d’altres assumptes. 3. Expedient 112/2013. PLENO - DACIÓ COMPTE SENTÈNCIES TRIBUNAL. 4. Dació de compte d’assumptes econòmics, si s’escau. 5. Expedient 974/2018. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 9/2018. 6. Expedient 1048/2018. Modificació de Crèdit 14/2018.

7. Expedient 1003/2018. Aprovació inicial de la derogació parcial de l’Ordenança fiscal Reguladora de la Taxa del Servei d’Escoles esportives i de la utilització de les instal·lacions esportives. 8. Expedient 564/2018. Aprovació inicial "Ordenança Reguladora del preu públic d’utilització d’instal·lacions esportives". 9. Expedient 995/2018. Modificació de Crèdit. 10.Expedient 983/2018. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 3/2018.

11.Expedient 429/2012. FESTES LOCALS 2019. S’elegiran les festes locals per al pròxim any 2019. Sant Miquel, que sempre és festa, caurà diumenge al 2019.

Després arribaran els ja coneguts: Precs i preguntes.

SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ PER ALS REIS 2018

Per altra banda, hui es publica al Butlletó Oficial de la Província (BOP), la resolució sobre l’increment de la dotació i resolució de la convocatòria de subvencions aa ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals d’especial relleu, anualitat 2018. Dins de la categoria B es troba l’Ajuntament de Gata de Gorgos, que se li ha concedit per als Misteri dels Reis Mags, la quantitat de 5.000 euros.

FONTS: Ajuntament convocatòries plens / Diputació, BOP 23-7-2018.

0 comentarios