Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL B.O.E. PUBLICA EL PREMI A LA BIBLIOTECA; EL BOP UNA LLICÈNCIA AMBIENTAL I UNA RECTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2012

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica hui divendres 24-2-2012 la Orde del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per la que es concediesen ajudes consistents en lots de llibres per a la promoció de la lectura en biblioteques de municipis menors de 50.000 habitants corresponents a l’any 2011.

Ja es coneixia el premi, perquè s’havia fet públic oficiosment  i ara s’ha fet oficial. A la pàgina 16.447 amb el nombre 177 està el projecte de la biblioteca de Gata que es titula: “Leer padres con hijos”.  

Per altra part, hui també es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP) un anunci sobre una sol·licitud de llicència ambiental de un Bar-pub amb ambient musical al carrer Sant Miquel, 21 baix. D’acord amb la legislació, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, s’obre el període d’informació pública per termini de VINT DIES des de la inserció d’aquest Anunci en el Butlletí Oficial.

Finalment, el mateix BOP publica un edicte d’Alcaldia que subsana un error aritmètic detectat en el Pressupost Municipal per a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Gata, que ja es va publicar a l BOP de la província d’Alacant el 25 de gener de 2012 i del que ja us vaig donar compte al blog . Es subsana de la següent forma:

ESTAT DE DESPESES: A. OPERACIONS NO FINANCERES. On diu: CAPITUL III: Despeses Financeres: 107.747,05 €. CAPITUL IV: Transferències Corrents: 287.493,15 €,

Deu dir: CAPITUL III: Despeses Financeres: 93.747,05 €. CAPITUL IV: Transferències Corrents: 301.493,15 €.

FONTS: BOE i BOP de hui divendres 24-2-2012.

0 comentarios