Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

ANUNCI D'ELECCIÓ DE JUTGE O JUTGESSA DE PAU DE GATA (BOP, 8-6-2020)

ANUNCI D'ELECCIÓ DE JUTGE O JUTGESSA DE PAU DE GATA (BOP, 8-6-2020)

El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant publica hui dilluns 8 de juny l’anunci per a l’elecció de jutge o jutgessa de pau, tant el titular com el sustitut, de l’Ajuntament de Gata de Gorgos. PUNXEU ACÍ.

Donat que està previst que en el mes de juny queden vacants els càrrecs mencionats i que corresponen al Ple de l’Ajuntament triar les persones per a ser nomenades Jutge/jutgessa de Pau, titular i sustitut d’aquest Municipi, s’obri un termini de quinze dies habils perquè les persones que estiguen interessades, i reunisquen les condicions legals ho sol·liciten per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.

El termini comensarà a comptar demà dia 9. Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El model d’instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació on podran ser presentades dins del termini establit. Que en la Secretaria de l’Ajuntament pot ser examinat l’expedient i recaptar la informació que es precise quant a requisits, durada del càrrec, remuneració, etc.

Recordar que actualment ostenta el càrrec de Jutgessa de Pau, María Vicenta Moncho Mulet, i és sustitut Juan García Borrell. Els mateixos van ser nomenats per un període de quatre anys a la sessió de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el dia 18 de maig de 2016.

FONTS: BOP Alacant 8-6-2020./ Tribunal Superior de Justícia de la CV. Foto, Arxiu.

0 comentarios