Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

¿SABIEU…? que en 1877 un carreter de Pedreguer va perdre a les Catarroges camí de Gata 1.000 reals i uns operaris de Xàbia els van trobar

Va ser el dia 16 de febrer de 1877 quan un carreter de Pedreguer va perdre a les Catarroges camí de Gata "un bolsillo que contenía mil reales". No el va trobar. Ho contava en la seua crònica desde Xàbia el corresponsal al diari: "El Graduador.." el dia 23 d’eixe mes i any. Però diu que el capatàs de peons caminers Antonio Carrió i el sobreestant José Cardona es va posar a buscar-ho de seguida. "Fué tal la actividad que desplegaron para rescatar la cantidad perdida, que á los tres días ya obraba en poder de su dueño". El cronista deia que no coneixia als dos "rescatadors" dels diners però "nos permitimos suplicar a la Comisión Permanente que demuestre de la manera que cra más justa, la satisfacción que ha experimentado por el digno proceder de estos dos funcionarios".

El mateix diari en la seua publicació del dia 17 de març d’eixe any publicava la gratificació: la Comissió Permanent de la Dipùtació Provincial va acordar en la seua sessió del dia 7, "gratificar con la suma de 100 reales el honroso comportamiento" del capatàs…"También ha dispuesto dicha corporación que se den las gracias de oficio al referido sobrestante". La decisió de la Comissió era digna d’aplaudiment, segons el cronista.

FONTS: ’diaris de "El Graduador: periódico político y de intereses materiales" : Any III, Nº 514 del 23 de Febrer de 1877 i Any III, Nº 534 del 17 de març de 1877. Publicació digital a http://prensahistorica.mcu.es.

0 comentarios