Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

CONVOQUEN PLENS PER A DILLUNS 15 I PER A DIMARTS 16

El del dilluns va sobre la taxa del fem, els avals i el no-sou de l'alcaldessa

El del dimarts és sessió ordinària de juliol, que s'avança per les festes

La setmana que ve la començarem amb dos plenaris a l'Ajuntament, un el dilluns 15 convocant davant els escrits presentats pel portaveu socialista Vicent Font i l'altre el dimarts 16, que correspon al ple ordinari de juliol, que -com cada any- s'avança al estar l'últim dimarts del mes en festes.

Ací teniu les dues convocatories i els punts dels ordens del dia:

CONVOCATÒRIA PLENARI EXTRAORDINARI (15-7-2013)

Vists els escrits presentats pel portaveu del grup municipal PSOE, Vicent Font...es convoca sessió del Plenari en la Casa Consistorial, el dia 15/juliol/2013 a les 13:00 hores, d’acord amb l’orde del dia:

1.-HISENDA. 1.1.-Ajustar amb exactitud dels volums de la recaptació de la taxa i dels costos del servei de recollida i tractament de residus sòlids.

1.2.-Devolució avals/depòsits que es troben avalant obligacions que depenguen de l’Ajuntament i no siga possible establir un límit temporal per al seu compliment.

2.-CENTRAL.- 2.1.-Reprovació de la utilització que està fent en els mitjans decomunicació l’Alcaldessa de l’Ajuntament del fet de què no percep remuneració econòmica pels serveis que presta per al Municipi, ja que l’única raó d’este fet insòlit és que ella mateixa i el seu grup no han complit amb la voluntat del ple ordinari d’inici del’actual Corporació de negociar amb els grups polítics la retribució corresponent.

CONVOCATÒRIA PLENARI ORDINARI (16-7-2013)

Es convoca sessió del Plenari en la Casa Consistorial, el dia 16/juliol/2013 a les 20.00 hores, d’acord amb l’orde del dia que, a continuació, s’expressa:

ORDEN DEL DÍA. 1.-DESPATX ORDINARI. 1.1.-Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l’Alcaldia. 1.3.-Dació de compte, si procedeix, d’assumptes econòmics. 1.4.-Dació de compte, si procedeix, d’assumptes judicials. 1.5.-Dació de compte d’altres assumptes.

2.-MEDI AMBIENT. 2.1.-Pla Provincial d’Estalvi Energètic 2014. Amb sol·licitudd’inclusió.

3.-URBANISME. 3. 1.-Inici procediment revisió d’ofici parcel·la 58 del Projecte de Reparcel·lació Sector UE SAU6-VIII. 3.2.-Ampliació termini exposició pública versió preliminar PGOU.

4.-SANITAT. 4.1.- EXIGÈNCIA AL CONSELL DE LA RESCISIÓ CONCESSIÓ SANITÀRIA EMPRESA GESTIÓ SANITÀRIA DE LA COMARCA.

5.-EDUCACIÓ. 5.1.-CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. Modificació.

6.-ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

7.-PRECS I PREGUNTES.

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios