Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA L’ÚLTIMA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE L’AJUNTAMENT DE GATA, QUE ES XIFRA EN 10.003,18 EUROS

EL BOP PUBLICA L’ÚLTIMA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DE L’AJUNTAMENT DE GATA, QUE ES XIFRA EN 10.003,18 EUROS

S’anunciava al Butlletí Oficial de la Província (BOP) del dimecres 7 de desembre de 2016, l’última modificació de crèdit de 2016, la 26. Al no haver-se presentat al·legacions ha quedat definitivament aprovat l’acord plenari del 3 de novembre. Es tranferixen els crèdits entre aplicacions de despeses de diferent grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.

En concret, a les altes, es pressuposten 7.725 euros per al TAPIS i 2.278,18 euros per a l’Arrendament del Trinquet "Xiquet de Gata", sent el total de despeses de 10.003,18 euros. Es donen de baixa: l’Assessoria Jurídica per 7.725,00 euros i la Contractació de Serveis Tècnics, per 2.278,18 euros, el que importa el mateix total de despeses, 10.003,18 euros.

FONTS: Ajuntament de Gata i BOP. Foto escut de Gata, extret de la página web de l'Ajuntament.

 

0 comentarios