Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI PUBLICA EL B.O.P. EL NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU de Gata, Miguel Moncho

Juan García Borrell serà el sustitut

Es publica hui dimarts 29 de maig de 2012 al Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) un edicte del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valencia, pel qual hi ha un ACORD de la Sala de Govern d’aquell estament pel que es nombren Jutges de Pau. L’acord diu que es nomena a D. Miguel Moncho Pascual, Jutge titular i a D. Juan García Borrell, Jutge de Pau sustitut, de Gata de Gorgos (Dénia-Alacant), per un període de quatre anys, que es computarà des de la data de publicació dels seus nomenaments en el B.O.P., al haver estat elegits per al desempeny de tals càrrecs pel Ple de l’Ajuntament, segon acord de 27 de març de 2012. 

S’acorda advertir als nomenats que deuran prendre possessió del càrrec al Jutgat de Pau de Gata dins dels tres dies següents a la prestació del jurament o promesa, si procedira, i en tot cas, dins dels vint dies naturals següents a la data de publicació dels seus nomenaments al BOP. El jurament o promesa previs, si procedira, deuran prestar-lo davant del Sr. Jutge Degà dels Jutjats de Dénia.

FONT: BOP 29-5-2012.

0 comentarios