Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

COMENÇA EL PERÍODE ELECTORAL

Anit dimarts 29 de març es van tancar els plens ordinaris de l’Ajuntament de Gata (ja us passe el plenari a la següent entrada). El pròxim tindria que ser el 31 de maig i en eixa data ja s’haurà votat.
En cas de fer-se algun ple a l’Ajuntament de Gata (que l’equip de govern o més bé el regidor d’Hisenda va dir al ple que es faria el dels presupostos) seria de caràcter extraordinari.

Des d’ara fins a juny teniu tasca electoral. El diumenge 22 de maig són les eleccions municipals i autonòmiques i l’11 de juny -dissabte- es constituirà el nou Ajuntament de Gata.

Un calendari que ens interessa a tots els gaters i que alguns es perden, amb tanta data.

Dimarts, 29 de març: Convocatòria. El BOE, per mig del Ministeri de Presidència (Real Decret 424/2011, de 28 de març) convocava ahir dimarts 29 les eleccions, amb data 22 de maig de 2011.
-Mitjançant la votació resultaran elegits els següents càrrec:
a) Regidors -en el cas de Gata, 13-
b) Alcaldes dels municipis.
c) Alcaldes Pedàneos de les entitats d’àmbit territorial inferior al
municipal, com el cas pròxim de Jesús Pobre i La Xara.

Divendres, 1 d’abril: Constitució de la Junta Electora Provincial i la Junta de Zona. El calendari electoral així ho assenyala

4 al 11 d’abril: Exposició llistes del cens electoral. Si les
dades no són les correctes es tindrà que presentar reclamació. Es
resoldran en tres dies i es notificaran als interessats.

13 al 18 d’abril: Presentació de candidatures. Els partits i coal·licions podran presentar les seues candidatures per a les eleccions autonòmiques i municipals, que es proclamaran el dia 25.

23 al 27 d’abril: Sorteig dels membres de les taules electorals.

- Vot per correu:
Els residents a Espanya: podran sol·licitar el vot per correu del 29 de
març al 12 de maig. A Correus es podrà complimentar.
Entre el 2 i 15 de maig, la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens
Electoral remitirà per correu certificat, la documentació necessària per a
que es puga emetre el vot. El vot a la taula electoral, per correu certificat, el faran no més tard del 18 de maig.

- Duración de la campanya electoral.
6 a 20 de maig: La campanya electoral tindrà una duració de quinze dies, començant a les cero hores del divendres 6 de maig de 2011 i acabant a les vint-i-quatre hores del divendres 20 de maig de 2011.

21 de maig, dissabte: Dia de reflexió. Prohibida la campanya electoral.

22 de maig, diumenge: Votacions municipals i autonòmiques.

25 a 28 de maig: escrutini general. Després es procedirà a la proclamació dels electes per part de les juntes electorals.

11 de juny: -Constitució dels Ajuntaments: Segons la Llei Electoral, els ajuntaments -també el de Gata, lògicament- es constituiran l’11 de juny amb la presa de possessió dels regidors i elecció dels alcaldes.

- Per a les Diputacions Provincials: els Diputats de les Diputacions
Provincials seran elegits una vegada celebrades les eleccions locals, de
acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 204 y siguientes
de la Ley Orgánica 5/1985.
- Per a diputats a les Corts Valencianes: la sessió constitutiva s’iniciarà el 9 de juny a les 10.30 hores. Hi haurà 99 diputats: 35 per Alacant, 24 per Castelló i 40 per València.

- Saben molts presidents han passat per la presidència de les Corts
Valencianes en les set legislatures autonòmiques: Garcia Miralles,
González Lizondo, Héctor Villalba, Marcela Miró, Julio de España i ara
Milagrosa Martínez.

I molts alcaldes i regidors han passat per l’Ajuntament de Gata en totes
les legislatures democràtiques (1978-2011)?.

En succesives etapes aniré posant els períodes legislatius per tal de
saber-ho, així com els resultats de les eleccions anteriors democràtiques.

0 comentarios