Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIJOUS 28 ES FARAN LES ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES

A Gata, al centre de Primària, a l’Institut de Secundària i al centre de F.P.A. 

Per Resolució de 20-9-2013, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport va convocar eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. Demà, dia 28, se celebraran les eleccions dels membres dels consells escolars que es constituïsquen per primera vegada, així com les eleccions corresponents a les renovacions parcials dels consells escolars i les eleccions en aquells en els consells escolars tinguen vacants. Els consells escolars es composaran de la següent manera:

1.2. La renovació de la primera mitat dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris es realitzarà en els termes previstos en l’annex II.

1.3. La renovació de la segona mitat dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris es realitzarà en els termes que preveu l’annex III.

1.4. En els col·legis d’Educació Primària -com és el cas de Gata-, l’alumnat del tercer cicle d’Educació Primària estarà representat en el consell escolar en els termes que establix l’article 31 del Reglament orgànic i funcional dels col·legis d’Educació Infantil i Primària.

1.5. En els centres específics d’Educació Especial i en aquells que tinguen aules especialitzades, formarà part també del consell escolar un representant del personal d’atenció educativa complementària.

FONT: DOCV.

 

0 comentarios