Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIMARTS 25, PLE ORDINARI DE MARÇ

DEMÀ DIMARTS 25, PLE ORDINARI DE MARÇ

Demà dimarts 25 de març, últim dimarts de mes impar, hi haurà ple de l’Ajuntament

L’orde del dia porta temes interessants. Començarà amb el capítol habitual de Despatx ordinari. Al capítol central, la cultura i el protocol seran els protagonistes. Primer, amb l’acceptació de la donació de la biblioteca "Rosario Diego". Segon, amb la proposta d’iniciar els tràmits i nomenament d’instructor i secretari per al nomenament d’En Josep Ferrandis Ginestar com Alcalde Honorífic de Gata de Gorgos. Tercer, es tractarà l’alteració del terme municipal. Dos mocions tancaran aquesta part central: primera, la reclamació al Govern espanyol d’un fons d’inversió en obra pública de 10.000 milions d’euros per a la nostra autonomia, i segona, la moció en contra de les prospeccions d’hidrocarburs al golf de València.

Al capítol d’Hisenda, hi ha una proposta d’aprovació del Reconeixement extrajudicial del crèdit segon de 2014 i les propostes d’aprovació inicial de quatre expedients de modificació de crèdit, del 5é al 8é de 2014. També es tractarà, amb proposta de modificació, l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, més coneguda com IBI.

A més, el plenari tractarà la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació per a l’adhesió al Pla Modernitza 7.0, gestió patrimonial. Al capítol de Medi Ambient, es tractarà el Reglament d’Abocaments a la Xarxa de Clavegueram de Gata de Gorgos. En Sanitat, la Reclamació de la devolució de l’impost IVMDH (cèntim sanitari).

Acabarà el plenari amb els ASSUMPTES D’URGÈNCIA, els PRECS I PREGUNTES i -amb el permís de l’alcaldessa- de la intervenció del públic, s’hi ha algú que vol intervindre.

FONT: Orde del dia, Ple, Ajuntament de Gata.


4 comentarios

CRONISTA DE GATA -

A "interessat": Em ratifique amb les meues paraules. Igual que el 24 no és el mateix que el 26, són dos dies diferents. Hi ha centenars d'alcaldes que fan el que va fer l'alcaldessa, delegar l'alcaldia...que per això té, entre altres coses, als tinents d'alcalde. Que la rumorologia s'ha convertit en realitat, si.

interessat -

Com que dimissió no és el mateix que delegació de funcions...

CRONISTA DE GATA -

A "interessat": delegació en funcions no és sinònim de dimissió. De l'1 al 17 era delegació. Aquesta nit al Plenari segur que ix al tema, si vols vore com està el tema...acostat. És a les 8 de la vesprada.

interessat -

Que hi ha de la dimissió de l'alcaldessa? solucionat?