Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

FEINA AJUNTAMENT GATA: Dos Policies i Treballadora Social

Els butlletins oficials de la província (BOP) d’ahir dilluns dia 4 i de hui dimarts dia 5, informen de feina a l’Ajuntament de Gata de Gorgos.

Ahir publicava el BOP la llista provisional d’admesos i exclosos del procés selectiu de dues places d’agent de la Policia Local. Les dues es cobriran en propietat, una per oposició lliure i l’altra pel torn de mobilitat de grup C1, vacants en la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Gata de Gorgos. La llista provisional conté una relació de 20 aspirants per lliure i un exclós a aquesta modalitat, així com un aspirant al torn de mobilitat, i cap exclós. Ara s’obri un període de deu dies hàbils per a reclamacions i després de resoldre l’Alcaldia, s’elevarà a definitiva la llista.

(Podeu consultar el BOP del 4-6-2018, PUNXANT ACÍ)

Per altra part, hui dimarts dia 5 es publica al BOP l’anunci de les bases de la convocatòria pel sistema de concurs del lloc de treball d’un/a treballador/a socialper a l’Ajuntament de Gata de Gorgos, aprovades per la Junt6a de Govern Local el 24 de maig de 2018. La provisió és en propietat mitjançant el sistema de concurs de mèrits. El lloc de treball a proveir té les següents característiques: Personal laboral. Lloc de Treball SS028. Grup: A Subgrup: A2. Complement de Destinació 24. Número de vacants: 1 Denominació: Treballador Social - Cap d’Àrea. Titulació: Diplomatura en Treball Social o equivalent.

A les bases s’informa de: les Condicions d’Admissió d’Aspirants; Forma i termini de presentació d’Instàncies (en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província). Admissió d’Aspirants. Comissió de valoració. Valoració de Mèrits. Desenvolupament del concurs. Incidències, si les haguera.

(Per a completar tota la informació, podeu consultar el BOP de hui dia 5, PUNXANT ACÍ)

FONT: BOP 4 i 5-juny-2018.

 

0 comentarios