Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

TAXES D´ESPORTS PER ALS GATERS (BOP)

Hui es publica al BOP (Butlletí Oficial de la Província) un edicte, en el
qual s´anuncia que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2010 va acordar aprovar, amb caràcter provisional la imposició i ordenació de la TAXA DEL SERVEI D’ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. Ara s’exposa al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes. La dita exposició al públic començarà a comptar a partir del dia següent a aquell
en què tinga lloc la publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.
En el cas de no presentar-se reclamacions, l’aprovació provisional quedarà elevada automàticament a definitiva.

6 comentarios

baltassar -

Vas molt ben encaminat JJ, la xifra que tu comentes o tal volta més. Pobre del govern que entre en les pròximes eleccions,

JJ -

Això esta clar, he intentat el buscar el nostre dèficit per internet, pero no ho he trobat.

No obstant recorde que fa un any aproximadament es va publicar al perdiòdic "Portalmas" es van publicar l´estat económic d´algunes localitats de la comarca, i Gata tenia un dèficit de 1,6 milions d´euros situant-se en un dels ajuntaments més insolvents en relació a la seua població, no era el pitjor pero Ondara no devia diners.

CRONISTA -

Clar que arrossega dèficit l´Ajuntament de Gata, com molts ajuntaments, però no se quanta quantitat és.

JJ -

Imagine que serà una mesura per a reduir el dèficit local. Es sap la taxa de dèficit que té Gata?

CRONISTA -

Bona nit, JJ:
Segons van dir al plenari es tracta de regularitzar les taxes. Per alguns esports i serveis als poliesportius sí que eren noves.

JJ -

Hola
Sap si aquesta taxa es nova, ho a patit una modificació?