Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

AQUESTA VESPRADA, PLE ORDINARI DE MAIG

Hui dimarts 28 de maig de 2013, l’Ajuntament en Ple celebrarà sessió ordinària a les 20 hores, a la Casa Consistorial. L’orde del dia convocat per l’Alcaldia és el següent:

1.- CENTRAL: 1.1.- Declaració municipi en contra de la pràctica de la fractura hidràulica o fracking. 1.2.- Sol·licitud al Consell gestions sobre deficient finançament LOFCA. Finançament autonòmic.

2.- AGRICULTURA: 2.1.- Millora de la segurat al camp valencià.

3.- URBANISME: 3.1.- Declaració de necessitat d’ocupació de finques expropiació UE sector SAU 6-VIII.

4.- EDUCACIÓ: 4.1.- Recurs de Reposició a la Resolució de 2-4-2013, DOCV 5-4-13 núm. 6997, sobre unitats escolars.

5..- BENESTAR SOCIAL: 5.1- Resolució per la defensa, aclariment i millora de les competències municipals en l’àmbit dels serveis socials.

6.- HISENDA: 6.1.- Exp. Reconeixement Extrajudicial Crèdits 3/2013. Amb proposta d’aprovació. 6.2.- Exp. de Modificació de Crèdits 7/2013. Amb proposta d’aprovació inicial.

7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

8.- PRECS I PREGUNTES.

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios