Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI ES PUBLIQUEN AL B.O.P. LES DECLARACIONS D'ACTIVITATS I BÉNS DELS REGIDORS

El Butlletí Oficial de la Província de hui dimarts 12 de juliol publica un edicte d’Alcaldia en el qual -segons disposa l’article 2 del Decret 191/2010, de 19 de novembre del Consell, pel qual es regulen les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana- es fa públic el contingut de les declaracions d’activitats, béns i drets patrimonials que han presentat en la Secretaria els titulars dels càrrecs públics de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, triats en les passades eleccions municipals del 22 de maig de 2011, que són els 13 regidors (6-PP; 4-PSOE i 3-Bloc):
El quadre és el següent, amb les següents abreviatures i es publiquen per orde alfabètic dels primer noms:
I.- Actius: V.C.=Valor cadastral. A.B.: Altres béns. Total=T. II.- Pasius=P. Activitats=A.

ANA Mª SOLER OLIVER (Alcaldessa, PP): I.- V.C. 25.139,17 €. A.B.: 34.637,78 €. T: 59.776,95 €. II.- A: 33.531,90 €.

ANGELA JANE DICKINSON (PSOE): I.- V.C. 72.500,00 €. A.B. 97.800,00 €. T: 170.300,00 €. II.- P: 83.000,00 €.

FRANCISCA MARÍA ANDRADA MULET (PSOE): V.C.: 51.786,81 €. A.B. 12.315,19 €. T: 64.102,00 €. II.- P: 4.225,90 €. A: 19.411,10 €.

JOAN VICENT VALLÉS ROSELLÓ (Bloc): A.B. 28,67 €. T: 28,67 €.

JOSÉ GUILLERMO CHOLBI SART (PP): V.C.: 356.097,98 €. A.B.: 106.366,96 €. T: 462.464,94 €. II.- P: 272.907,36 €. A: 56.169,06 €.

JUAN BERNARDO PEDRÓS TALENS (PP): V.C.: 168.265,00 €. A.B.: 507,44 €. T: 168.772,44 €. II.- P: 150.419,00. A: 30.646,66 €.

MAGDALENA E. MENGUAL MORATA (Bloc): V.C. 3.136,14 €. A.B.: 6.388,41 €. T: 9.524,55 €. II.- P:101.365,00 €. A: 33.277,14 €.

MARÍA ROSA SIMÓ PEDRÓS (PP): V.C.: 70.000,00 €. A.B.: 32.000,00 €. T: 102.000,00 €. II.- P: 60.000,00 €.

MARÍA TERESA SIGNES CASELLES (PP): A.B.: 51.836,04 €. T: 51.836,04 €. II.- P: 19.857,00 €. A: 2.712,00 €.

MATIAS MONFORT MONFORT (Bloc): V.C.: 418.588,19 €. A.B.: 124.378,32 €. T: 542.966,51 €. II.- P: 1.166,62 €. A: 47.724,70 €.

SALVADORA CASELLES PEDRO (PP): V.C. 28.122,98 €. A.B.: 26.133,00 €. T: 54.255,98 €. II.- A: 32.885,39 €.

VICENT FONT LEYDA (PSOE): V.C.: 9.058,35 €. A.B.: 21.000,00 €. T: 30.058,35 €. II.- P: 50.000,00 €. A: 26.600,00 €.

VICENTE GABRIEL PINEDA COSTA (PSOE): V.C.: 500.226,00 € A.B.: 337.114,74 €. T: 837.340,74 €. II.- P: 97.300,00 €. A: 63.408,15 €.

FONT: B.O.P. 12-7-2011.

0 comentarios