Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

BAN SOBRE LA NETEJA DELS BANCALS I LA BORSA DE CULTIU

BAN SOBRE LA NETEJA DELS BANCALS I LA BORSA DE CULTIU

L’Alcaldia de Gata va emetre un ban el dia 20 de febrer amb dos temes del món agrícola. Per una part, sobre la neteja de bancals abandonats. Per altra, sobre una borsa de cultiu. Vos pose els dos textualment:

NETEJA DE BANCALS ABANDONATS

A causa de la problemàtica referent als conills i porcs senglars en el terme municipal, s’informa a tots els propietaris de bancals abandonats, que tenen el deure de netejar-los. La neteja consistirà en deixar el bancal desproveït de vegetació que puga albergar refugi a aquests animals. Els veïns de bancals cultivats que es vegen afectats per estos animals, perquè tenen un bancal abandonat al seu costat, poden presentar una sol·licitud a l’Ajuntament, amb la finalitat de què el municipi pose els mitjans necessaris i la parcel·la abandonada es netege. L’Ajuntament ofereix una tarifa de neteges atenent a les condicions de la parcel·la.La tarifa oscil·larà entre 100 i 300 € per fanecada.

BORSA DE CULTIU

Amb vista al futur, per facilitar als propietaris de terrenys abandonats la seua conservació i evitar els costos de manteniment i/o sancions, el Consell Agrari Municipal crearà una borsa de cultiu, mitjançant la qual hi haurà un llistat de persones cedents del seu terreny i altre llistat de persones demandants de manera que se’ls puga posar en contacte. Per a formar part de la borsa de cultiu tant els cedents com demandants de terreny sòls tindran que sol·licitarho mitjançant una instància a l’Ajuntament dirigida a la Regidoria d’Agricultura, que donarà part d’açò al Consell Agrari Municipal.

FONT: Ajuntament de Gata.

0 comentarios