Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HISTÒRIA LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS, GATA 1861 ( II )

HISTÒRIA LOCAL: ORDENANCES MUNICIPALS, GATA 1861 ( II )

Si recordeu, encetava ahir uns curiosos reportatges per a donar a conèixer aquelles ordenances que fa 142 anys van regir al poble de Gata i que conserven les germanes Zaragosí del seu uelo i tenen custodiat al Museu del "sombrero".

Començava per l'article 1 del Capítol I que corresponia a les autoritats, dins del Títol primer, Policia Urbana. Ara us donaré a conèixer la resta d'articles d'este capítol I i el segon capítol que tracta de les diversions i que resulta força curiós.

Títol 1er. Policia Urbana. Capítol I, de les autoritats...

Art. 2: Cada districte estarà a càrrec d'un Tinent Alcalde que exercirà en ell les funcions judicials i administratives. L'Alcalde coneix a prevenció amb els tinents en els negocis corresponents a cada districte.

Art. 3: Els veïns estan obligats a donar part de tot foraster que reben en les seues cases i haja de romandre a la població més de vint-i-quatre hores.

Art. 4: El veí que desitge traslladar el seu domicili a altre poble deu avisar precisament a l'Alcalde. Este no admetrà a domicili a cap persona que no ho faça constar haver alçat en la forma deguda el que en altre poble tenia i contar amb mitjan legítims amb que viure.

Art. 5: L'Alcalde president de l'Ajuntament, quan cite als majors contribuïents deurà fer-ho mitjançant papereta individual, en la qual s'exprese l'objecte per a que'l convoca, la qual signat pel citat, o altra persona en el seu nom per que si esta no sabera signar, es depositarà a la Secretaria com a prova d'haver-se omplit esta formalitat.

Capítol II, De les diversions:

Art. 6: No pot celebrar-se espectacle ni diversió alguna pública sense permís de l'autoritat.

Art. 7: Es prohibixen les esquellotades per causa de segones noces o pel qualsevol pretexte, mudar la veu i cantar per la nit, així com donar crits pels carrers i xiular.

Art. 8: Quan es permeten les màscares no podran usar trages religiosos ni militars propis dels funcionaris de l'Estat.

Art. 9: En les danses públiques s'observarà la més regurosa decència, sense poder transitar per mig d'elles, ni posar-se ningú daavant dels seients, ni dirigir als que ballen paraules que els puga ofendre.

Art. 10: No es pot jugar a pilota pels carrers quan s'opose algun veí que habite en algun d'ells.

Art. 11: Des del toc d'oracions al de l'alba no es podran juntar quadrilles per a rondar o donar músiques pels carrers, sense permís de l'autoritat, ni romandre ningú parat en els cantons, ni arrimat en les portes amb gest d'escoltar.

Art. 12.- Els balls, jocs i demés diversions domèstiques lícites podran suspendre's per l'Alcalde quan ocórreguen desordres o tinga presunció fundada de que puguen ocórrer.

Art- 13.- Com impropi de la civilització, es prohibix ballar davant dels pàrvuls difunts, vulgo albats, així com cantar i moure gatzara.

(Continuarà demà)

FONT: Llibret opuscle Ordenances Municipals del poble de Gata, 1861. Arxiu de les germanes Zaragosí (Museu del "sombrero").

0 comentarios