Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

FOTOS AMB HISTÒRIA: A LA RECERCA DE LA FONT DEL RIU (Per Jaume Costa i Caselles)

FOTOS AMB HISTÒRIA: A LA RECERCA DE LA FONT DEL RIU (Per Jaume Costa i Caselles)
Encete ací i hui, 2 de maig, una nova subsèrie, dins de la Història Local. Per mig d'una fotografia, es qüestionarà sobre un lloc del poble, un edifici, un paisatge, un racó,...
JAUME COSTA I CASELLES ha volgut fer una col·laboració al meu blog, igual que ho fa al seu facebook, per gaudir de la història local i per tractar d'esbrinar alguna cosa més del que ja sabem, per llibres o pels vells del lloc.
Hui Jaume va...
A LA RECERCA DE LA FONT DEL RIU

Pot ser, el document mes antic que coneixem on es cita per primera vegada el nom de la Font del Riu, siga la “Visura de tota la partida de la Vall i altres alqueries feta en lo any de 1662”, també es el títol del llibre de Miguel Almenara i Sebastià, que va publicar l’Ajuntament de Xábia l’any 2012..

Visura, vol dir inspecció, i es tracta d’un document on una comissió de les autoritats de Dénia, junt amb les de cada terme afectat recorrien els camins per tal de comprovar el seu estat i amplària després d’un dels litigis entre Dénia i Xàbia amb motiu de les fites dels ambdós termes.

En concret quant es comença la visura del Camí que va de GATA a TEULADA després de posar la data “Anno a Nativitate Domini MDCLXXII die vero intitulato vegesimo mensis Martii” i citar les autoritats que compareixen diu:

“Se conferi la dita Visura general per a fitar lo dit camí al mateix riu de Gata, en front de una font que yà dins lo mateix riu, la qual se diu la Font del Riu, y en front de aquella en lo marge del riu i ya dos penascos grans y estàn en la part del riu que a hon parteix la dita Ciutat termes ab lo dit lloc de Gata; y, essent en dit puesto,, es posaren dos fites en lo dit camí, ço és, una a mà dreta y altra a mà squerra, tot en terra xara, y la de la mà squerre esta en la falda de un tossalet, avent-hi de fita a fita vint pams de amplaria”

I així continua fins a la Garganta.

VERIUEU HO:
1.- Qui sap on poden ser eixos “penascos” que diu el text?.
2.- On pot estar la Font del Riu?.
Espere les vostres opinions, a veure si entre tots aclarim alguna cosa?
 
Fins ací la qüestió plantejada

FOTO de Jaume Costa: Panoràmica de la Font del Riu.

1 comentario

Vicente -

Estamos tratando de localizar a Jaume Costa el grupo de Cardedeu 67 , el más guerrero es Colás...cómo podríamos?