Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA, ANYS 40-60 (Segle XX), VISTA A TRAVÉS D’UNA INDÚSTRIA LOCAL ( VI )

GATA, ANYS 40-60 (Segle XX), VISTA A TRAVÉS D’UNA INDÚSTRIA LOCAL ( VI )
Seguim coneixent documents curiosos sobre la vida dels anys 40 a 60 per mig de l’empresa "Viuda de Vicente Salvá". Els detalls de l’empresa els coneixem en un qüestionari que se li requereix des del Sindicat Provincial de Nacional Tèxtil i del Vestit, de la Vicesecretaria Provincial d’Ordenació Econòmica de la Delegació Provincial de Sindicats de "Falange Española Tradicionalista y de las JONS" d’Alacant, per l’abril de 1943.
El nom comercial de l’empresa era: Viuda de Vicente Salvá Monfort i tenia les oficines i la fàbrica a Avda. del Caudillo, 107 i 109. La data de constitució de l’empresa era 1918 i la de la posada en marxa del negoci o empresa, la de 1937. Pagava de contribució especial anual 2.262 pessetes. Quan nomena la producció, diu que l’empresa tenia set màquines Singer 16 K 33, Aerografia 2 H.P.
Els productes que fabricava eren: cabassos, barrets ("sombreros") i bosses de palma. La producció anual era de 4.000 dotzenes. En total, hi havia onze treballadors. D’eventuals tenia set obrers. Les matèries que usava: fil, coto-en-pel, pintures, laques, cogolls, rematxes, arandeles, tela, llana, "sisal" i espart. La procedència de molts dels materials era de Barcelona.
Finalment, la quota sindical trimestral de l’empresa era de 56,95 pessetes i el subsidi trimestral de 227,85 pessetes.
FONT: Documents arxivats per María Jesús Salvá (Museu del "sombrero").

0 comentarios