Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

CONEIXEU LA REESTRUCTURACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL GATER, ELS TINENTS D’ALCALDE I LA NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL? (BOP, 2-2-2016)

CONEIXEU LA REESTRUCTURACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL GATER, ELS TINENTS D’ALCALDE I LA NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL? (BOP, 2-2-2016)

El Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant (BOP) publicava ahir dia 2, dimarts, les DELEGACIONS dels REGIDORS de Gata, els NOMENAMENTS de TINENTS ALCALDE i la JUNTA DE GOVERN LOCAL, després de la reestructuració feta, al deixar els càrrecs el regidor i la regidora socialistes.

Per Resolució d’Alcaldia queda així:

DELEGACIONS REGIDORIES, Decret 44/2015, de 26 de gener:

A) Genèriques, amb facultats de direcció i gestió dels serveis corresponents, inclosa
la facultat de resoldre per mitjà d’actes administratius que afecten a tercers, en les
àrees següents:

María Ángeles Soler Fornés: Cultura, Serveis Municipals, Patrimoni i Desenvolupament Local (Agricultura, Comerç, CREAMA,Indústria).


Teresa Arabí Arabí: Economia, Hisenda i Esports.

Jaume Monfort Signes: Govern Obert (Transparència, Participació Ciutadana i Noves
Tecnologies) i Desenvolupament Urbà Sostenible (Obres Públiques, Planejament, Disciplina Urbanística, Medi Ambient i Habitatge).

 Josefa Signes Costa: Desenvolupament Humà (Igualtat, Serveis Socials, Sanitat, i Relació amb Persones Residents)

B) Específiques, amb facultats de direcció i gestió dels serveis concrets detallats,
amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten
a tercers:
Noel Gadea Ronda: Educació, Joventut, Festes i Turisme.

D) L’Alcaldia es reserva les facultats íntegres de Seguretat Ciutadana (Policia,
Protecció Civil i Trànsit), Recursos Humans i Política Lingüística, així com les no
esmentades anteriorment.

TINENTS D’ALCALDE. Decret 45/2016, de 26 de gener.

Primer: Nomenar als següents Tinent d’Alcalde, que substituiran l’Alcaldia per l’orde del seu nomenament en les funcions a què es referix l’article 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en cas d’absència, malaltia, impediment o vacança:
Primera Tinent d’Alcalde: Dª María Ángeles Soler Fornés
Segon Tinent d’Alcalde: D. Jaume Monfort Signes.
Tercera Tinent d’Alcalde: Josefa Signes Costa.
Quarta Tinent d’Alcalde: Teresa Arabí Arabí.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, Decret 46/2016, de 26 de gener
 

Nomenar membres de la Junta de Govern Local als següents Regidors:

Primera Tinent d’Alcalde: Dª María Ángeles Soler Fornés
Segon Tinent d’Alcalde: D. Jaume Monfort Signes.
Tercera Tinent d’Alcalde: Josefa Signes Costa.
Quarta Tinent d’Alcalde: Teresa Arabí Arabí.
La Junta de Govern Municipal quedarà així composta pels mencionats quatre
corporatius i per esta Alcaldia, que la presidirà.

Per a més detalls, podeu consultar el Portal de Transparència Municipal de Gata. PUNXEU ACÍ.

FONT: BOP, 2-2-2016. / Alcaldia Gata.

0 comentarios