Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DIMARTS 26, PRIMER PLE DE L’ANY: Aprovació del Pressupost Municipal 2016

El pròxim dimarts 26 de gener de 2016, s’esdevindrà el primer plenari de l’any a Gata. Com cada últim dimarts de mes impar, es farà al saló de plens de la Casa Consistorial la sessió ordinària. Serà a les 20 hores. El punt més important serà el 3.3. Es debatirà el pressupost municipal per a 2016 i plantilla de personal. La sessió tindrà el següent orde del dia, que pose textualment a continuació:

ORDE DEL DIA

1.- DESPATX ORDINARI: 1.1.- Lectura i aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats. 1.3.- Dació de compte, si s’escau, d’assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si s’escau, d’assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL: 2.1.- Estatuts del CREAMA, amb proposta de modificació. 2.2.- Moció sobre la crisi de refugiats sirians.

3.- HISENDA: 3.1.- Límit de despesa no financera de 2016. Amb proposta d’aprovació. 3.2.- Modificació del Pla d’Ajust. Amb proposta d’aprovació. 3.3.- Pressupost Municipal 2016 i plantilla de personal. Amb proposta d’aprovació inicial.

4.- BENESTAR: 4.1.- Acords de col·laboració per a evitar la suspensió del subministrament d’energia per raó de la pobresa energètica Generalitat Valenciana-Empreses. Amb proposta de ratificació d’acord de la Junta de Govern de 23/12/2015.

5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

6.- PRECS I PREGUNTES

FONT: Ajuntament de Gata.

 

0 comentarios