Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ, PLENARI ORDINARI AVANÇAT. MES DE JULIOL 2012

Demà dimarts dia 10 es farà el plenari ordinari del mes de juliol, malgrat a no ser l’últim dimarts. El motiu els acords a prendre i l’avanç que sempre es fa perquè cau en les festes patronals, que començaran divendres 27 i per tant seria 31 l’últim.

Aquest és l’orde del dia oficial:

1.- DESPATX ORDINARI: 1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l’Alcaldia. 1.3.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si procedeix, d’assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres
assumptes.

2.- CONTRACTACIÓ: 2.1.- Modificat 1 del Projecte de Finalització de les Obres d’urbanització
de l’UE SAU 6-VIII.

3.- PATRIMONI: 3.1.- Expropiació terreny circumdant urbanització de l’UE SAU 6-VIII.

4.- HISENDA: 4.1.- Aprovació despesa sense consignació pressupostària, per a Reparació Pou Comes. Alçament  reparo intervenció.

5.- NOVES TECNOLOGIES: 5.1.- Ratificació acord Junta de Govern Local de 15 de juny de 2012, d’adhesió al Pla Provincial de Modernització “Moderniza 6.0”.

6.- SERVEIS MUNICIPALS: 6.1.- Conveni amb SOL DE GATA SA, encomanda de la gestió del servei d’aigua potable i clavegueram.

7.-ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

8.- PRECS I PREGUNTES.

FONT: Gabinet de Premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios