Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ A LES 13 HORES, PLENARI ORGANITZATIU DE L'AJUNTAMENT DE GATA

DEMÀ A LES 13 HORES, PLENARI ORGANITZATIU DE L'AJUNTAMENT DE GATA

Si hui s’ha donat a conéixer oficialment l’acord de l’equip de govern, demà dia 7 a les 13 hores serà la sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a Gata de Gorgos.

A la Sala de Plenaris, es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDE DEL DIA

1.- Grups Polítics i Portaveus. Per a coneixement del Ple.

2.- Assignació econòmica per a grups polítics

3.- Periodicitat de les sessions de l’Ajuntament Ple. Amb proposta d’aprovació.

4.- Número, atribucions i composició de les comissions informatives. Amb proposta d’aprovació.

5.- Constitució de la Mesa de Contractació. Amb proposta d’aprovació.

6.- Nomenament de representants municipals en òrgans de representació corporativa. Amb proposta d’aprovació.

7.- Determinació de les quantitats a percebre pels corporatius en concepte d’indemnitzacions per assistència a sessions. Amb proposta d’aprovació.

8.- Determinació de membres corporatius que exerciran els seus càrrecs amb dedicació exclusiva i determinació de les seues retribucions. Amb proposta d’aprovació.

9.- Nomenament de membres de la Junta de Govern Municipal i delegacions de l’Alcaldia en el referit òrgan municipal. Per a coneixement del Ple.

10.- Nomenament de tinents d’alcalde. Per a coneixement del Ple.

11.- Delegacions genèriques de l’Alcaldia. Per a coneixement del Ple.

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios