Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

RECORDEU...HUI A LES 20 HORES, EL PLENARI ORDINARI DE MARÇ A GATA

Cal recordar -ho resumia ahir dins de les activitats i actes de la setmana-, que hui dimecres a les 20 hores és el PLENARI ORDINARI. Ací teniu literalment l'orde del dia:

ORDE DEL DIA

1.- DESPATX ORDINARI

1.1.- Lectura i aprovació, si s'escau, d’actes de sessions anteriors.

1.2.- Dació de compte de decrets de l'alcaldia i regidors delegats.

1.3.- Dació de compte, si s'escau, d'assumptes econòmics.

1.4.- Dació de compte, si s'escau, d'assumptes judicials.

1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL

2.1.- Moció COMPROMÍS i JuGa sobre el tancament del CIES de València

2.2.- Moció COMPROMÍS i JuGa contra la corrupció

2.3.- Moció PP, en defensa de les diputacions, calbildos i consells insulars i en contra de la seua desaparició

2.4.- Moció PP, creació Comissió Local d'Aigües

2.5.- Determinació de les quantitats a percebre pels corporatius en concepte d'indemnitzacions per assistència a sessions. Amb proposta de modificació de l’acord plenari de 07-07-2015.

3.- SERVEIS MUNICIPALS.

3.1.- Encomana del servei d'Ecoparc. Amb proposta de modificació.

4.- EDUCACIÓ

4.1.- Encomana del servei d’Escoles Municipals Esportives. Amb proposta de modificació

4.2.- Encomana del servei d’Escola Municipal de Música. Amb proposta de modificació

4.3.- Moció COMPROMÍS i JuGa declaració municipi de Gata com a comunitat escolar lliure d’expulsió

4.4.- Moció COMPROMÍS i JuGa per l’escola pública, no a la LOMQE, les retallades i el 3+2

5.- MEDI AMBIENT

5.1.- Moció PP, els ajuntaments accionistes de Reciclatge de Residus la Marina Alta SA

6.- CULTURA

6.1.- Moció COMPROMÍS i JuGa sobre recuperació emissions de totes les televisions i ràdios realitzades en la nostra llengua pròpia en el conjunt del domini lingüístic

7.- HABITATGE

7.1.- Moció COMPROMÍS i JuGa d’adhesió proposició llei estatal 25 d’emergència social

8.-CONTRACTACIÓ

8.1.- Contracte Bertolin SAU, amb proposta de desestimació de la seua petició de resolució de contracte

9.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

10.- PRECS I PREGUNTES.

FONT: Ajuntament de Gata.

 

0 comentarios