Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL PRESSUPOST 2012 DE GATA, HUI AL B.O.P.

Es publica hui 23-12-2011 al Butlletí Oficial de la Província (B.O.P.) l’edicte de l’alcaldessa sobre el PRESSUPOST 2012 per a Gata. Diu textualment: "Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió de 19 de desembre de 2011, el Pressupost General per a l’exercici de l’any 2012 així com les Relacions de Llocs de Treball del personal funcionari i del personal laboral d’esta Corporació, s’exposen al públic durant el termini de quinze dies els expedients complets...En el cas que en el termini d’exposició al públic no es presentaren reclamacions, s’entendran definitivament aprovats".

Cal recordar que el dia 19 es va celebrar el ple extraordinari i urgent dels pressuposts, dels que ja us vaig informar.

Seguint ara la nota de premsa de l’Ajuntament, cal dir que "el pressupost comptarà amb 4,2 millons d’euros, dels quals uns 190.000 seran per a l’inici de les obres del polígon industrial Plans. La despesa de sous de personal funcionari i personal municipal sera d’uns  1.8 milions d’euros.

Per al pla de sanejament es destinaran 498.000 euros . Aquest pla va se aprovat per els tres partits. La despesa social es mantindrà amb uns 60.0000 euros. Pel que fa a la financiació , els ingressos, l´Ajuntament compta amb quatre plantes fotovoltàiques i les pujades de tasses de vehicles i fem.

Amb els pressupostos del proper any es retallaran les aportacions als grups polítics i no s’inclou el sou de l’Alcaldessa.

FONTS: B.O.P. 23-12-2012 i Gabinet de Premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios