Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI DIA 25, ÚLTIM PLENARI ORDINARI DE L'ANY A GATA. Destaquen: Pressupost 2015, PGOU i Festa dels Reis. Orde del dia

Com avançava ahir al programa setmanal, aquesta vesprada des de les 20 hores, el Plenari últim de l’any, ordinari del mes de novembre, al consistori de Gata, tindrà dos punts molt importants. Per una part, es proposarà l’aprovació del PRESSUPOST 2015. Per altra, s’iniciarà l’expedient de la declaració com a Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana, del Misteri dels Reis Mags a Gata de Gorgos. D’aquest últim tema, vos parlaré a la següent entrada. A aquestos dos temes importants, es suma un altre, no menys important per a Gata, el PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA i les al·legaciones presentades.

Ací teniu l’orde del dia del PLENARI ORDINARI:

ORDE DEL DIA

1.- DESPATX ORDINARI: 1.1.- Lectura i aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l’Alcaldia. 1.3.- Dació de compte, si s’escau, d’assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si s’escau, d’assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL: 2.1.- Moció conjunta de tots els grups municipals contra la violència de gènere amb motiu del 25 de novembre.

3.- CONTRACTACIÓ: 3.1- Pressupost refós número 2 de les obres del projecte modificat del de FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA U.E. SAU 6-VIII.

4.- MEDI AMBIENT: 4.1.- Ecovidrio. Amb proposta de renovació i acceptació de les condicions reflectides en el quart Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i l’entitat ECOVIDRIO.

5.- HISENDA: 5.1.-Expedient de Modificació de Crèdit núm. 23/2014. Amb proposta d’aprovació inicial. 5.2.-Expedient de Modificació de Crèdit núm. 24/2014. Amb proposta d’aprovació inicial. 5.3.- Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost de Bens Immobles. Amb proposta inicial de modificació. 5.4.- Límit de la despesa no financera per a l’exercici 2015 (Prèvia ratificació de la seua inclusió en l’Orde del Dia).. 5.5.- PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2015. Amb proposta d’aprovació inicial. 5.6.- Declaració de Crèdit no disponible del Pressupost del 2015 (Prèvia ratificació de la seua inclusió en l’Orde del Dia).

6.- URBANISME: 6.1.- PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA. Amb contestació de les al·legacions presentades. 6.2.- Modificació puntual número 21 de les NN.SS. Amb proposta d’aprovació inicial.

7.- CULTURA: 7.1- DECLARACIÓ COM A FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DEL MISTERI DELS REIS MAGS A GATA DE GORGOS. 7.2.- Moció per a que es mantinga la tradició de les desfilades de bandes de música al camp de Mestalla. 7.3.- Moció per la Reobertura de Ràdio-Televisió Valenciana.

8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA.

9.- PRECS I PREGUNTES

A més, hi ha una novetat. Donat que hi ha temes importants per al devenir del poble, demà dimecres 26 de novembre, a les 11 hores, a la sala de plenaris de l’Ajuntament de Gata, l’alcaldessa de Gata, Maite Signes, oferirà una roda de premsa sobre els temes tractats en el plenari ordinari de novembre.

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios