Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

OFICIALMENT, DES DE DEMÀ L'INSTITUT DE GATA PASSARÀ A NOMENAR-SE "MATEMÀTIC VICENT CASELLES COSTA"

OFICIALMENT, DES DE DEMÀ L'INSTITUT DE GATA PASSARÀ A NOMENAR-SE "MATEMÀTIC VICENT CASELLES COSTA"

Hui, dilluns 20 d’octubre de 2014, s’ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) una Resolució de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’atribuïx la denominació específica de "MATEMÀTIC VICENT CASELLES COSTA" a l’Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos, que fin ara s’anomenava "IES Gata".

A la Resolució s’expresen els antecedents, que són el següents: el Consell Escolar de l’Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos va aprovar sol·licitar per al mencionat centre la denominació específica de Vicent Caselles. El Consell Escolar Municipal, en la sessió de 12 de maig de 2014, va aprovar la sol·licitud del canvi de nom per a l’esmentat institut amb la denominació especifica de Matemàtic Vicent Caselles Costa. La proposta disposa de l’informe favorable de la Inspecció educativa d’Alacant. Així mateix, el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de setembre de 2013, va aprovar per unanimitat sol·licitar la denominació específica de Matemàtic Vicent Caselles Costa per a l’Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos.

A la mateixa resolució es glosa la figura de Vicent Caselles Costa, nascut en 1960 i que va faltar en 2013. Natural de Gata de Gorgos (Alacant), matemàtic i catedràtic del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, científic reconegut internacionalment per les nombroses conferències impartides i per la seua activitat matemàtica avançada, que és usada en el tractament d’imatges mèdiques, es va dedicar a estudiar els problemes reals i, a partir d’ells, a construir i desenrotllar els instruments matemàtics necessaris per a resoldre’ls.

En virtut de la delegació establida en la Resolució de 26 de març de 2013, es resol: U, Concedir la denominació específica de Matemàtic Vicent Caselles Costa a l’Institut d’Educació Secundària de Gata de Gorgos, codi 03015087. Dos, Inscriure esta resolució en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. Tres, La present resolució tindrà efectes a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, és a dir, demà dimarts.

A la imatge, el matemàtic gater Vicent Caselles Costa.

FONT: DOCV, 20-10-2014.

0 comentarios