Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIMARTS 15 ES FA EL PLE ORDINARI DE JULIOL

S'avança dos setmanes, per la proximitat de les festes patronals

Demà dimarts dia 15 de juliol es farà el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Com ja és costum, s'avança per festes i no es fa el 29 com deuria ser per estar en plenes festes patronals. Tal vegada, el capítol més interessant tornarà a ser el seté, el d'Hisenda, ja que tornarà a intentar-se reconduir el pressupost general de 2014, que -com sabeu- no està aprovat encara i s'està funcionant amb el pressupost prorrogat de 2013.

Aquest és l'orde del dia:

1.- DESPATX ORDINARI: 1.1.- Lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l'Alcaldia. 1.3.- Dació de compte, si procedeix, d'assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si procedeix, d'assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CULTURA: 2.1.- Modificació estatuts de la MACMA. 2.2.- Acceptació de la donació Obres Musicals. 2.3.- Moció sobre espais culturals

3.- CENTRAL: 3.1.- Moció modificació Llei Electoral Valenciana, nº de diputats i forma elecció. 3.2.- Creació Comissió informativa Especial Convenis Urbanístics.

4.- MEDI AMBIENT: 4.1.- Sol·licitud de subvenció Pla Estalvi Energètic de l'Excma. Diputació.

5.- EDUCACIÓ: 5.1.- Petició modificació de l'esborrany de Decret Currículum d'Educació Primària.

6.- BENESTAR SOCIAL: 6.1.- Moció per a instar a la Conselleria de Benestar Social per a complementar l'ordre 14/2014, de 16 de juny, per la qual es regulen i convoquen ajudes per al desenvolupament i programes d'atenció de necessitats inclusió social a menors i les seues famílies en període estival per a l'any 2014. 6.2.- Moció institucional per demanar l'exempció de l'IVA als serveis d'atenció infantil.

7.- HISENDA: 7.1.- Compte General 2013. 7.2.- Aprovació del límit de la despesa no financera. 7.3.- Pressupost General Ajuntament del 2014. 7.4.- Modificació Ordenança Fiscal IBI, sobre tramitació procediments.

8.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

9.- PRECS I PREGUNTES

FONT: Gabinet de Premsa, Ajuntament de Gata.

0 comentarios