Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL CLAVEGUERAM I ABOCAMENTS A LA XARXA MUNICIPAL DE GATA

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) de hui divendres 30 de maig de 2014, publica íntegrament tot el reglament del clavegueram i abocaments a la xarxa municipal del poble de Gata, donat que no s’han presentat reclamacions i, per tant, és l’aprovació definitiva.

Resumisc en alguns punts tot l’extens reglament i vos pose l’enllaç al pdf, per si teniu interés en llegir les 87 pàgines de les que consta el reglament, de les quals de la 71 a 87 són annexes dels detalls constructius.

En total, el reglament es divideix en nou capítols (49 articles), tres disposicions transitòries, tres disposicions finals i sis annexes. El primer capítol, explica l’objecte i àmbit del reglament. Té cinc articles. El segon capítol explica les condicions generals de les prestacions del servici i va del capítol 6 al 16. El capítol III detalla el Sistema de depuració de vivendes amb impossibilitat de connexió a la xarxa. Té sols l’article 17. El capítol IV tracta l'abocament d’aigües residuals industrials i va del 18 al 23 articles. El capítol Vé va sobre el Tractament de depuració i pla d’autocontrol, de l’article 24 al 28. El capítol VIé abarca les Prohibicions i limitacions generals dels vertids, de l’article 30 al 36. El capítol VIIé parla del Mostreig i anàlisi, va de l’article 37 fins el 39.

El capítol VIIIé, Inspecció dels vertids, va de l’article 40 al 43. El capítol IXé detalla les Infraccions i sancions i va de l’article 44 al 49. Després van les tres disposicions transitòries, tres disposicions finals i tres annexes. El primer annex és dels usos i activitats generadores d’aigúes residuals; el segon, el Pla d’Autocontrol; el tercer, del Procediment de Presa de Mostres; el quart sobre la Documentació necessària per a l’obtenció de l’autorització d'abocaments d’aigües industrials a la xarxa de clavegueram. El cinqué annex explica una interessant Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques(CNAE 1993), DIVISIONES A, B, C, D, E, G502, 504, 505, N8511, N85143, O.90.00. y O.93.01.

L’annex VIé explica les Normes mínimes de disseny i construcció, amb set parts: condicions de la xarxa, condicions de les acomeses a la xarxa, condicions de bombeigs a la xarxa, condicions generals de l’obra civil, condicions generals durant l’execució de l’obra, condicions d’acceptació (documentació per al certificat de connexió) i obres en via pública que afecten a la xarxa municipal del clavegueram.

Finalment, l’annex VIIIé va sobre els Detalls constructius, amb els plànols de com té que fer-se cada acomesa.

SI VOLEU LLEGIR-SE TOT EL REGLAMENT, PUNXEU ACÍ per a obrir el PDF.

 FONT: BOP 30-5-2014.

3 comentarios

CRONISTA DE GATA -

Als dos comentaristes de dalt, ja està corregit. Gràcies per la puntualització.

Anónimo -

Es abocament

els ulls, croniste -

Em fan mal els ulls de llegir vertids