Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

GATA: L'ÚLTIM PLE ORDINARI DE L'ANY ABORDA EL PRESSUPOST 2020

GATA: L'ÚLTIM PLE ORDINARI DE L'ANY ABORDA EL PRESSUPOST 2020

Hui dia 26, últim dimarts de mes impar, toca Plenari ordinari del Consistori de Gata de Gorgos, que serà l’últim de l’any 2019. A les 20 hores serà la sessió al saló de plens i a la mateixa es debatiran els Pressupostos de 2020; hi haurà dos mocions conjuntes, una d’elles contra la violéncia de gènere, que just ahir dia 25 se commemorava el Dia Mundial, i dos mocions del grup popular. El ple tindrà el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. DESPATX ORDINARI.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats i d’altres assumptes.

3. Dació compte sentències tribunals, si s’escau.

4. Dació compte d’assumptes econòmics, si s’escau.

5. PRESSUPOSTOS 2020: Expedient 1820/2019. Límit de despesa no financera per al pressupost 2020.

6. PRESSUPOSTOS 2020: Expedient 1728/2019. Pressupost General 2020 i RPT i plantilla de personal

7. Expedient 1701/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 4/2019.

8. Expedient 1743/2019. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER A RECLAMAR AL GOVERN D’ESPANYA L’APROVACIÓ DEL “PLA INTEGRAL D’ALZHEIMER 2019-2022”.

9. Expedient 1744/2019. MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

10.Expedient 1747/2019. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS, PER A FER CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DE L’ÚS DE JOGUETS NO SEXISTES.

11.Expedient 1745/2019. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS PER A FER DEMANAR EL CANVI DE TREN A TRANVIA LA LÍNIA 9.

12.Expedient 1748/2019. MOCIÓ PER A FINALITZAR OBRES D’ADEQUACIÓ CANONADES A TOT EL CARRER GOMEZ FERRER QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR.

FONT: Ajuntament de Gata, Tauler d’anuncis. // Foto captura de vídeo, Canal Obert Ajuntament Gata.

0 comentarios