Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

SUBVENCIÓ DE 22.500 EUROS PER A INVERSIONS EN ZONES VERDES MUNICIPALS A GATA (BOP)

Hui es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP) un anunci de la resolució de la Diputació Provincial, per a la concesió de subvencions a favor d’ajuntaments de la província d’Alacant per a inversions en zones verdes de titularitat municipal, a executar per la Excma. Diputació Provincial d’Alacant. De conformitat amb l’informe emés pel tècnic de l’Àrea de Medi Ambient de 14 de maig de 2013, i amb el Dictamen de la Comissió d’Infraestructures, Aigua i Medi Ambient, es concedeixen les subvencions a favor dels ajuntaments, entre els que es troba el de Gata dins dels de "entre 5.000 i 15.000 habitants, i se li concedeix una subvenció de 22.500 euros (IVA inclós).

FONT: BOP 17-6-2013.

0 comentarios