Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIMARTS 27, ÚLTIM PLENARI ORDINARI DE L'ANY A GATA

Demà dimarts 27 de novembre es celebrarà a l'Ajuntament de Gata, l'últim ple ordinari de l'any. Des de les 20 hores, a la sala de sessions de la Casa Consistorial es tractarà el següent orde del dia:

1.- DESPATX ORDINARI, amb la lectura i aprovació, si procedeix, d’actes de sessions anteriors; la dació de compte de decrets de l'Alcaldia; la dació de compte, si procedeix, d'assumptes econòmics; la dació de compte, si procedeix, d'assumptes judicials i la dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL. 2.1.- Festes Locals 2013. 2.2.-  Comissió Informativa Especial d'Estalvi. 

3.- HISENDA. 3.1.- Expedient de Modificació de Crèdit núm. 12/2012. 3.2.- Declaració de no disponibilitat crèdits paga extra Nadal.

4.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

0 comentarios