Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

INICIEN L’EXPEDIENT PER A DECLARAT BÉ D’INTERÉS CULTURAL IMMATERIAL ALS “BOUS AL CARRER”

INICIEN L’EXPEDIENT PER A DECLARAT BÉ D’INTERÉS CULTURAL IMMATERIAL ALS “BOUS AL CARRER”

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esport l’inicia també per als espectacles taurins de “corregudes de bous”

Hui, dijous, dia 23 de febrer de 2012, publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (D.O.C.V.) una resolució per la qual s’incoa (s’inicia) l’expedient de declaració de BÉ D’INTERÉS CULTURAL IMMATERIAL a favor dels espectacles taurins “les corregudes de bous” i els festejos taurins tradicionals “els bous al carrer” en tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

També afecta a Gata, en l’apartat de “bous al carrer”.

La resolució diu que “el Consell sempre s’ha proclamat defensor de les tradicions i la cultura valencianes i, en conseqüència, ha adoptat les mesures necessàries per a garantir-ne la conservació”.

 Pel que fa als espectacles de "corregudes de bous" i quan relaciona les places de bous, tenim la més prop a sols 8 kilòmetres. Diu que la plaça de bous d’Ondara va estar creada en 1901 i amb un aforament de 3.000 persones.

 En el capítol 1.4.2. explica i detalla el de: Festejos taurins tradicionals «els bous al carrer».

Extraem alguns paràgrafs: "S’entén per festejos taurins tradicionals els espectacles en què, popularment, es conduïxen, corren o toregen animals braus, sense que hi haja toreig de l’animal, com ara corregudes, exhibició de bous salvatges, bou de vila, bou a la mar, bou embolat, bou encordat, toreig de vaquetes en llocs públics, concurs d’esquivadors i les altres modalitats que acrediten el seu caràcter tradicional en el territori de la Comunitat Valenciana."

"En el nostre territori és indiscutible l’afició als festejos taurins tradicionals, amb una àmplia difusió, no circumscrita a cap nucli en concret sinó, al contrari, oberta a tot el territori valencià. Les primeres dades existents són escasses i es troben atomitzades poble per poble."

"Com veiem, el festeig taurí tradicional, en la més primitiva accepció bou al carrer a mercé de la gent, anà expandint.se i consolidant-se per tot el territori valencià des de la baixa edat mitjana. Potser el festeig més comú de tots ells haja sigut «el bou embolat» que, en un principi, es denominava «bou enquitranat», a causa del quitrà que es posava en les boles de l’animal a fi que estes cremaren. El bou, en estos casos, era empalustrat amb argila, a fi d’evitar les cremades que la caiguda del quitrà encés li podia produir."

1.4.2.1. Nombre de festejos de «bous al carrer»

Alguns paràgrafs diuen: "En termes numèrics, des de 1999 a 2009, ambdós inclosos, s’han celebrat a la nostra Comunitat una mitjana anual de 2.361 dies de «bous al carrer». Així mateix, en estos moments, si marquem en el calendari, quants dels 365 dies de l’any celebren almenys un festeig de «bous al carrer», obtenim la xifra de 243, és a dir, 7 de cada 10. De la mateixa manera, com a dada destacada, de juliol a setembre, tots els dies se celebren estos festejos sense cap excepció…"

"La mitjana anual de localitats del nostre territori que han sol·licitat organitzar «bous al carrer» és de 284. Per províncies, la de Castelló ocupa un lloc preferent en este àmbit atés que de les seues 135 localitats, van sol·licitar la dita autorització un total de 129, és a dir el 95,5% d’estes."

 En tot cas, més de la mitat de municipis de la Comunitat Valenciana sol·liciten anualment la celebració d’estos festejos tradicionals, una circumstància que, per si mateixa, justifica la profunda difusió d’estos esdeveniments a la Comunitat."

Si voleu llegir tota la resolució, podeu  punxar aquest enllaç: http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/23/pdf/2012_1687.pdf.

A la fotografia, actuació d’una vaca davant el tradicional caixò, al Passeig d’Alacant de Gata, a les festes del Crist.

FONT: D.O.C.V. dia 23-2-2012.

0 comentarios