Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

PUJADA DE LA TAXA DE L’AIGUA POTABLE (BOP)

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui dimarts 21 d’agost de 2012, un edicte sobre l’actualització i increment de les tarifes de l’aigua potable.

"La mercantil pública local SOLDEGATA SAU, presta el servei de subministrament d’aigua potable en el terme municipal de Gata de Gorgos, per encomanda del Ple de l’Ajuntament de data 8 de març de 2012. D’acord amb la clàusula tercera del conveni regulador de l’encomanda de gestió, les tarifes s’actualitzen d’acord a l’ïndex de l’increment de Preus al Consum.

D’acord amb este índex, les tarifes resultants seran:

AGUA POTABLE 2012:

Suministro B.I) 0-60 m3/trim 0,7117 /m3.

B.II) 61-100m3/trim 0,8895 /m3.

 B.III) >100M3/trim 1,4949 /m3.

Servicio (según calibre) 7,1198 /ab/trim.

Estes tarifes tindran efectes des del dia 1 de juliol de 2012. El que es fa públic per a general coneixement.

FONT: BOP, dimarts 21-8-2012. 

 

 

 

 

 

 

0 comentarios