Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS
Prueba Amazon Prime 30 días gratis

HUI AL DOCV: Policia Local. AL BOP: Padró de Guals (vados) i caducitat de llicència

 Gata té 240 entrades de vehicles (Guals o “Vados”)

 El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al capítol de nomenaments i cesament publica hui, dimarts 24 de gener de 2012, el nomenament de funcionaris de carrera com agents de la Policia Local de Gata (grup C1), a José Manuel Martín Cabrera i a Miguel Díaz Naranjo.

Conclós el procés selectiu, s’ha efectuat el nomenament i pertanyen ja, doncs, a l’escala d’administració especial (escala bàsica), categoria d’agents de policia local, grup C1…per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2011.

Per altra banda, el Butlletí Oficial de la Provincia publica hui un edicte d’alcaldia pel qual s’acorda aprovar el Padró de la Taxa d’Entrada de Vehicles –Guals- o “vados”- per a l’exercici 2012, per un import total de 36.845 euros (240 rebuts).

Al mateix BOP també es publica un edicte sobre una notificació d’expedient de caducitat de llicència per a la mercantil “PROYECTOS Y PROMOCIONES MARINA ALTA, S.L.U.” de Xàbia, per a LLicència Ambiental d’Aparcament privat de vehicles amb emplaçament a l’Avinguda de Les Sorts, s/n, parcel·la R-1-3.

Requerida la sol·licitud de dita llicència i esgotat el termini i no tenint subsanació, la Junta de Gobern Local acordà, per unanimitat:

Primer.- Iniciar el procés de caducitat del referit expedient, i se li adverteix que, transcorreguts tres mesos sense que realitze les activitats necessàries per a reanudar la tramitació, l’Administració acordarà l’arxiu de les actuacions…”

FONTS: DOCV i BOP, 24-1-2012.

0 comentarios