Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI AL BOP, ANUNCI DE L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES DEL CEMENTERI

HUI AL BOP, ANUNCI DE L'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES DEL CEMENTERI

EL BOP (Butlletí Oficial de la Província) de hui 2 de desembre publica l’adjudicació definitiva de les obres
d’intervenció al cementeri, que com tots sabeu ja han començat.

És l’anunci d’adjudicació definitiva, per part de la Diputació Provincial d’Alacant (departament de contractació), de les "OBRES D’INTERVENCIÓ EN CEMENTERI MUNICIPAL, A LA LOCALITAT DE GATA DE GORGOS".
La data de publicació de l’anunci de licitació va ser el 20 de maig de 2010, amb tramitació ordinària i procediment obert. El pressupost base de licitació fou de: Import net: 387.928,09 euros. IVA (%) 16. Import Total: 449.996,59 euros.
L’adjudicació definitiva es va fer el passat 29 d’octubre de 2010, com ja
vaig anunciar al blog, a l’empresa Contratista: Ecisa, Compañía General de
Construcciones, S.A, per un import o canon d’adjudicació de import net:
337.000,00 euros, IVA (%) 18. Import total: 397.660,00 euros.

A la fotografia, una imatge de l’últim pavelló construit i actual del cementeri, on resta sols un nínxol buit nou. Al fons es poden veure les cintes de separació de les obres.

0 comentarios