Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI DIA 28, PLE ORDINARI A GATA, AMB 7 MOCIONS DELS TRES PARTITS

Hui dimarts últim de mes impar, a les 20 hores, al saló de sessions de la Casa Consistori de Gata de Gorgos se celebrarà l'últim plenari ordinari. Destaquen les set mocions que es presenten, dels tres partits de la corporació.

Ací teniu literalment, l'orde del dia:

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
DESPATX ORDINARI.- 2.1.- Dació de compte de decrets de l'alcaldia i regidors delegats. 2.2.- Dació de compte d’altres assumptes.
3. Expedient 1828/2017. Moció PP que el Consell no instaure la Taxa
Turística
4. Expedient 1831/2017. Moció JuGa sobre el model turístic
5.Expedient 1829/2017. MOCIÓ PP SOBRE L'ALTA INSPECCIÓ EDUCATIVA DE L'ESTAT
6.Expedient 1827/2017. Moció PP PER A LA CELEBRACIÓ DEL 40
ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.
7.Expedient 1830/2017. Moció JuGa condemna de les agressions
feixistes del 9 d'octubre.
8. Expedient 1835/2017. MOCIÓ COMPROMÍS PER A EVITAR AGRAVIS
COMPARATIUS DE LES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ
9.Expedient 1861/2017. MOCIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DE LA REGLA
DE DESPESA I EN SUPORT A L'AJUNTAMENT DE MADRID
10.Expedient 1746/2017. Aprovació del Reconeixement Extrajudicial de
Crèdits 5/2017.
Després vindran els precs i preguntes, com en cada plenari ordinari.

0 comentarios