Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

EL BOP PUBLICA HUI 19-5-2011 LES ACTIVITATS I BÉNS DELS REGIDORS (Corporació 2007-2011).

EL BOP PUBLICA HUI 19-5-2011 LES ACTIVITATS I BÉNS DELS REGIDORS (Corporació 2007-2011).

Quan ja conclou la legislatura 2007-2011, hui es publica al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que disposa la disposició transitòria única del Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, les xifres dels béns i activitats dels regidors, que teniu especificades amb el quadre de dalt, tal com apareixen al BOP nº 94 -19/5/2011- (fulla 32).

Són les declaracions d’activitats i de béns dels membres de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana i es publiquen adaptades al que disposa l’article 1 de l’esmentat Decret, que han presentat en la Secretaria els titulars dels càrrecs públics de l’Ajuntament de Gata de
Gorgos, obligats a la seua presentació i atenent al percentatge de la seua titularitat.

Per altra banda, hui també publica el BOP la sol·licitut de llicència d’activitat i de comerç d’articles de regal amb meplaçament al carrer Sant Miquel, 14-B i una altra d’activitat de cafeteria al carrer Duquessa d’Almodòvar, 8.

També es requerix a un veí per a que en el termini d’un mes neteje i desbrosse una parcel·la de matolls i esbarzers i una vegada executat ho pose en coneixement de l’Ajuntament. També s’apercebix al dit veí de que transcorregut el termini que s’otorga sense que s’haja procedit d’acord amb el que es resol, s’adoptaran mesures d’execució forçosa...a costa del propietari, establint-se provisionalment com a valoració dels treballs de desbrose i acondicionament a realitzar en 500 €.

FONT: BOP 19-5-2011.

0 comentarios