Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

HUI AL B.O.P.: TAXES PER AL SERVEI ESPORTIU MUNICIPAL.

Al BOP de hui dimarts 30 de novembre de 2010 apareix l’edicte sobre la
IMPOSICIÓ DE LA TAXA DEL SERVEI D’ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I DE LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS, així com la seua ordenança reguladora.

Faig un extracte de la publicació, ja que és molt llarg, interessant sobre tot els preus per cadascuna de les activitats (Article 5, tarifes), ja siguen esportives o d’altra classe:

S’acorda: 1er. Aprovar-la provisionalment...
ARTICLE 5.- TARIFES
Epígraf 1.- Escoles esportives municipals.
1.1.) Futbol, 195 euros per temporada, desglossat:
a) Matrícula: 60 euros per persona i per curs.
b) Per activitat/mensual: 15 euros per mes (de setembre a maig).
1.2) Bàsquet, 100 euros per temporada, desglossat:
a) Matrícula: 20 euros per persona i curs.
b) Per activitat/mensual: 8 euros per mes (de setembre a juny)
1.3) Altres escoles:
1.3.1.- Matrícula: no hi ha matrícula.
1.3.2) Tarifes:
Preu per activitat/mensual:
Gimnàstica rítmica: preu xiquets: 20,00 €.
Multiesport: preu adults: 20,00 €.
Manteniment: preu adults: 20,00 €.
Aeròbic: preu adults: 25,00 €.
Pilates: preu adults: 20,00 €.
Tenis: preu adults: 25,00 €.- Preu xiquets: 20,00 € en el cas d’hora i mitja, i 15,00 € en el cas d’1 hora.
Pilota: preu xiquets: 10,00 €.
Futbol sala: preu xiquets: 10,00 €.
Altres: preu adults: 25,00 €.- Preu xiquets: 20,00 €.
Epígraf 2.- Ús de les instal·lacions esportives.
L’adquisició de tiquets es realitzarà al Pavelló Cobert, i la reserva de pistes en la mateixa instal·lació, segons el Reglament d’Ús de les pistes esportives municipals.
2.1) Màquines de llum:
Per a tindre energia elèctrica als recintes que ho necessiten, s’expediran les fitxes als bars dels centres esportius, prèvia adquisició del tiquet acreditatiu del pagament, que es realitzarà al pavelló esportiu municipal, amb el següent import:
1 fitxa d’1 hora: 3 euros.
5 fitxes d’1 hora: 10 euros.
10 fitxes d’1 hora: 18 euros.
2.2) Camp de futbol Les Costeres (per fracció de dos hores)
a) Sense llum elèctrica: 30 euros (Futbol 7: 15 euros).
b) Amb llum elèctrica: 50 euros (Futbol 7: 25 euros).
c) Esdeveniments esportius no organitzats per l’Ajuntament de Gata, pel Gorgos CF ni pel concessionari del Bar: 600 euros sense llum i 1.500 euros amb llum (per dia).
2.3) Frontó de pilota zona esportiva Alcolaies (per fracció d’una hora)
a) Sense llum elèctrica: 5 euros.
b) Amb llum elèctrica: 9 euros.
c) Esdeveniments esportius no organitzats per l’Ajuntament de Gata ni pel concessionari del Bar: 600 euros sense llum, i 1.000 euros amb llum (per dia).
2.4) Pista de tenis zona esportiva Alcolaies (per fracció d’1 hora)
a) Sense llum elèctrica: 5 euros.
b) Si es necessita llum elèctrica, s’abonarà a més el pagament pel sistema 2.1 de màquines de llum.
c) Esdeveniments esportius no organitzats per l’Ajuntament de Gata ni pel concessionari del Bar: 600 euros sense llum, i 1.000 euros amb llum (per dia).
2.5) Pavelló Cobert Les Sorts, diverses modalitats (per fracció d’1 hora)
a) Sense llum elèctrica: 1 pista: 20 euros. Mitja pista: 10 euros.
b) Amb llum elèctrica: 1 pista: 30 euros. Mitja pista: 15 euros.
c) Esdeveniments esportius no organitzats per l’Ajuntament de Gata: 600 euros sense llum, i 1.000 euros amb llum (per dia).
2.6) Pista aire lliure zona esportiva Alcolaies (per fracció d’1 hora):
a) Sense llum elèctrica: 10 euros.
b) Amb llum elèctrica: 20 euros.
c) Esdeveniments esportius no organitzats per l’Ajuntament de Gata ni pel concessionari del Bar: 600 euros sense llum, i 1.000 euros amb llum (per dia).
2.7) Pista coberta zona esportiva Alcolaies (per fracció d’1 hora).
a) Sense llum elèctrica: 10 euros.
b) Amb llum elèctrica: 20 euros.
c) Esdeveniments esportius no organitzats per l’Ajuntament de Gata ni pel concessionari del Bar: 600 euros sense llum, i 1.000 euros amb llum (per dia).
2.8) Pista de pàdel zona esportiva Costeres (per fracció d’1 hora):
a) Sense llum elèctrica: 5 euros.
b) Si es necessita llum elèctrica, s’abonarà a més el pagament pel sistema 2.1 de màquines de llum.
c) Esdeveniments esportius no organitzats per l’Ajuntament de Gata ni pel concessionari del Bar: 600 euros sense llum, i 1.000 euros amb llum (per dia).
2.9) Piscina Municipal zona esportiva Costeres:
a) Per entrada al recinte de la piscina:
- Abonament temporada: 30 euros.
- Passes diaris: 1,20 euros per dia.
b) Esdeveniments esportius no organitzats per l’Ajuntament de Gata ni pel concessionari del Bar: 600 euros sense llum, i 1.000 euros amb llum (per dia).
2.10) Trinquet (per fracció d’1 hora):
a) Sense llum elèctrica: 8 euros.
b) Amb llum elèctrica: 12 euros.
c) Esdeveniments esportius no organitzats per l’Ajuntament de Gata ni pel concessionari del Bar: 600 euros
sense llum, i 1.000 euros amb llum (per dia).
Epígraf 3.- Cursos específics de caràcter esportiu:
3.1) Natació: 40 euros per curs.
Epígraf 4.- Espectacles no esportius, musicals, teatrals, polítics, etc.
a.1) Actes polítics, sindicals, cívics, religiosos i exposicions: 600 euros.
a.2) Espectacles musicals o teatrals: 1.100 euros.
a.3) Actes d’associacions veïnals: 75 euros.
Recintes: Pavelló Cobert, Camp de Fútbol Costeres, Piscina Municipal, Pista aire lliure zona esportiva Alcolaies, Pista coberta Alcolaies i Trinquet.
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1.- Exempcions:
Per motius de foment i divulgació de l’esport, queden exempts del pagament de la taxa les utilitzacions que els centres escolars i docents públics situats a Gata de Gorgos realitzen en les instal·lacions municipals dins de l’horari lectiu, sense perjudici dels convenis que es puguen signar al
respecte.
2.- Bonificacions:
a) En quant als cursos de natació es contemples bonificacions.
b) Per motius de foment i divulgació de l’esport, i suport als Clubs Esportius, la Junta de Govern Local podrà acordar una bonificació que
podrà aconseguir el 100% de l’import total de la taxa, amb un informe previ dels responsables de l’àrea d’Esports.
c) Amb referència a l’epígraf 1 «Escoles Esportives Municipals», dos o més persones d’una mateixa unitat familiar, obtindran una bonificació cada un d’ells del 10% del curs.
d) Les persones físiques amb discapacitat, d’al menys un 33 %, tindran una bonificació del 50%.
e) La regidoria de Benestar Social, previ informe del seu departament, podrà bonificar fins un 50% de les tarifes.

0 comentarios