FONTS: Meus articles, blog "AlicanteVivo": 18-3 i 19-4 /2008. // AVIVA, Massamagrell (Gabinet de Normalització Lingüística). // Article del Cronista Oficial de Algar de Palancia (València) José Cataluña Albert, pàgina web de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales // Aguaits nº 17 porta per títol: RITUS I TRADICIONS A LA MARINA ALTA: LA SALPASSA. Pego, La Vall d’Ebo, Forna, Benirrama...El perllongament d’un ritu", Aguaits 17, Rafaela Lillo, Antònia Server, Maria Sivera i Xaro Cabrera. Penjat a la web RACO.