Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DIMARTS 31, PLENARI ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE GATA. Dilluns 30, sorteig de membres de les taules electorals

DIMARTS 31, PLENARI ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE GATA. Dilluns 30, sorteig de membres de les taules electorals

Últim dimarts de mes impar. Últim dia del mes de maig. El dia 31 hi haurà PLENARI ORDINARI amb molts punts a l’orde del dia. Moltes opcions estaran sobre la taula. Destaquem el tema de l’aigua, tan necessari per la manca d’aquest líquid element imprescindible o la revisió del Reglament Orgànic Municipal. Al capítol d’Hisenda, cal destacar el Pla Econòmic Finalcier 2016-2017 o la proposta de baixada de l’IBI. En el capítol cultural, l’Escola de Música també serà objecte de debat.

Ací teniu literalment l’orde del dia:

1.- DESPATX ORDINARI: 1.1.- Lectura i aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l’alcaldia i regidors delegats. 1.3.- Dació de compte, si s’escau, d’assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si s’escau, d’assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL: 2.1.- Moció P.P. per a la sol·licitud d’una subvenció a la Diputació d’Alacant per a la construcció/remodelació/reparació de Mallat en Boleries – Planisses -Mirandes amb eixida al Dipòsit de Miralbons / Nova tuberia regants Pedreguer – Miralbons. 2.2.- Moció PP per a la reducció del cost de la campanya electoral. 2.3.- Moció PP per a la revisió del Reglament Orgànic Municipal.

3.- HISENDA: 3.1.- Expedient de Modificació de Crèdit núm. 08/2016. Amb proposta d’aprovació inicial. 3.2.- Expedient de Modificació de Crèdit núm. 11/2016. Amb proposta d’aprovació inicial. 3.3.- Pla Econòmic Financer 2016-2017. Amb proposta d’aprovació. 3.4.- Moció PP per a la baixada del tipus d’IBI.

4.- DESENVOLUPAMENT LOCAL: 4.1.- Moció conjunta PP, COMPROMÍS, PSOE i JuGa: DOQ Moscatell de la Marina.

5.- MEDI AMBIENT: 5.1.- Estatuts Consorci per a l’execució de les previsions del Pla Zonal de Residus 6. Àrea de Gestió A1. Amb proposta de modificació.

6.- URBANISME: 6.1.- Ordenança d’Autorització Urbanística i d’Activitats. Amb proposta de derogació del text aprovat inicialment. 6.2.- Reglament d’ocupació de la via pública. Amb proposta d’aprovació inicial. 6.3.- Reglament regulador de les llicències de gual. Amb proposta inicial de modificació. 6.4.- Moció PP per a l’adequació de voreres al Carrer Trossets.

7.- OBRES PÚBLIQUES: 7.1.- Moció PP per a l’obra de canonada "Pou Gata Residencial".

8.- MEDI AMBIENT: 8.1.- CONVENI MARC GENERALITAT VALENCIANA – ECOEMBES. Amb proposta d’acceptació de pròrrogues.

9.- TURISME: 9.1.- Associació «RUTA DELS RIURAUS». Amb proposta d’aprovació de l’esborrany d’Estatuts i nomenament representant.

10.- EDUCACIÓ: 10.1- Moció PP per a l’arranjament escolar i eliminació de concerts a la província d’Alacant. 10.2.- Moció P.P. per a la defensa d’una escola de Música Municipal i de qualitat. 10.3.- MOCIÓ PSOE, escola de música.

11.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, si els haguera.

12.- PRECS I PREGUNTES.

EL PLENARI DEL SORTEIG PER A FORMAR LES MESES ELECTORALS, el dilluns 30

També ressenyar que despusdemà dia 30, dilluns, se celebrarà sessió extraordinària del Plenari, al Saló d’Actes de la Casa Consistorial, a les 14:00 hores, amb l’únic punt de l’Orde del Dia del sorteig per a formar les meses electorals de les Eleccions Generals de 2016.

FONT: Ajuntament de Gata de Gorgos.

0 comentarios