Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

DEMÀ DIVENDRES 25 (A LES 15 HORES) PLENARI ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE GATA

DEMÀ DIVENDRES 25 (A LES 15 HORES) PLENARI ORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE GATA

En un horari anormal, degut a que el proper dimarts 29 és la festivitat de Sant Miquel Arcàngel, festa local, demà a les 15 hores està convocada la sessió ordinària del plenari del mes de setembre, en la sala de plens de l'Ajuntament de Gata

El plenari tindrà el següent orde del dia:

 ORDE DEL DIA

1.- DESPATX ORDINARI: 1.1.- Lectura i aprovació, si s'escau, d’actes de sessions anteriors. 1.2.- Dació de compte de decrets de l'Alcaldia. 1.3.- Dació de compte, si s'escau, d'assumptes econòmics. 1.4.- Dació de compte, si s'escau, d'assumptes judicials. 1.5.- Dació de compte d’altres assumptes.

2.- CENTRAL: 2.1.- Festes Locals 2016. Amb proposta d'aprovació.

3.- MEDI AMBIENT: 3.1.- Pla Provincial d'Estalvi Energètic 2016. Modificació.

4.- ASSUMPTES D'URGÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES

FONT: Gabinet de premsa, Ajuntament de Gata de Gorgos.

0 comentarios