Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

B.O.P.: HUI ES PUBLICA L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL MUNICIPAL

Es publica un edicte al Butlletí Oficial de la Provincia (B.O.P.), en el qual s’informa de l’aprovació inicial al Ple Municipal de la sessió ordinària del passat 31 de gener de 2012, sobre el text del REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS.

L’expedient provisionalment aprovat se sotmet a informació pública per terme de trenta dies hàbils a comptar a partir del següent a la publicació del present anunci en el BOP, és a dir des de demà dia 16, durant el qual estarà a disposició de les persones interessades que podran examinar-lo i obtindre còpies en la Secretaria de l’Ajuntament, així com formular els suggeriments o al·legacions que estimen convenients, d’acord amb la legislació.

FONT: B.O.P. dia 15-2-2012.

0 comentarios