Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

S’ACONDICIONARAN ELS MÀRGENS DE LA N-332 ENTRE ELS TERMES DE GATA I PEDREGUER (BOP)

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui dimecres 29 d’abril, un edicte de l’Administració Central i dins d’aquesta de la Unitat de Carreteres d’Alacant, sobre l’Acondicionament de màrgens a la carretera N-332 entre els punts kilòmetrics 190,700 i 191,570, en els termes municipals de Gata de Gorgos i Pedreguer en zona de domini públic. Sobre el tram diu que és un corredor de naus industrials i comercials en les quals no existeixen accesos definits ni separació fisica entre la carretera N-332 i la zona destinada a la circulació interna de la zona industrial i comercial.

Aquesta circumstància ocasiona inconvenients tals com l’entrada i eixida de vehicles de forma al·leatòria amb girs a dreta i esquerra, circulació i maniobres a vora la calçada de la carretera i aparcament de vehicles en la zona de domini públic, la qual cosa genera confusió i inseguretat tant en vehicles que circulen per la calçada de la carretera N-332 com en els que accedeixen a la mateixa des de la zona adjacent, determinant un problema de seguretat vial en el tram.-332 entre los pp.kk. 190+700 y 191+570”, que consisteix bàsicament en acondicionar i homogeneitzar els màrgens de la carretera N-332 entre els punts kilomètrics indicats, canalitzant i ordenant els accesos als establiments comercials i industrials existents en el tram, dins de la zona de domini públic del Ministeri de Foment.

En conseqüència, la Unitat de Carreteres d’Alacant, segons la legislació vigent del Reglament General de Carreteres ha el·laborat una Memòria Valorada per a la execució de les obres consistents en “Acondicionamiento de las márgenes en la carretera..."

 Per això, se somet este expedient a Informació Pública per el termini de 20 dies hàbils, durant els quals la citada documentació estarà disponible en les dependencies de la Unitat de Carreteres a Alacant, Plaça de la Montañeta nº 5, C.P. 03001, Alacant, i en els ajuntaments de Pedreguer i Gata de Gorgos, a fi de que tots els interessats puguen formular quantes a·llegacions i suggerències estimen pertinents sobre les actuacions descrites.

FONT: BOP dia 29-4-2015.

 

 

 

0 comentarios